Starta aktiebolag

Har du tankar på att starta aktiebolag? Då har du hamnat rätt! Att starta aktiebolag kan verka krångligt till en början men det är faktiskt lättare än vad man kan tro. Här går vi på ett lättbegripligt sätt igenom allt du behöver veta för att starta aktiebolag.

Innehåll:

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är ett vanligt sätt att bedriva företag. Reglerna för aktiebolag återfinns i aktiebolagslagen. Företagsformen drevs fram i samband med industrialiseringen. Andra sätt att driva företag är exempelvis genom enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

Anledningarna till att det finns olika sätt att bedriva företag på är att reglerna för de olika företagsformerna passar mer eller mindre bra för den aktuella verksamheten. Det kan röra sig om den ekonomiska situationen, att typen av verksamhet passar bättre med en viss företagsform, att en företagsform är mer ekonomiskt fördelaktig eller att den som startar företaget har en preferens för en viss företagstyp.

Företagsformer - starta aktiebolag
Det finns flera sätt att driva ett företag.

De som startar ett aktiebolag kallas för stiftare. När stiftarna startat aktiebolaget, blir bolaget en juridisk person som alltså är skild från stiftarna. Det innebär att aktiebolaget i sig självt kan teckna avtal, äga saker och ha anställda.

Stiftarna äger andelar i bolaget genom aktieinnehav. Andelar kan både köpas och säljas. Aktieinnehavet kan bevisas genom aktiebrev. Att äga aktier i ett aktiebolag innebär inte automatiskt att man måste vara aktivt verksam i bolaget. Det högsta beslutande organet i aktiebolaget är bolagsstämman som utgörs av de som äger aktier i bolaget.

Ett aktiebolag kan vara publikt eller privat. Reglerna ser olika ut för dem båda. Till exempel behövs det avsevärt större ekonomisk insats för att starta ett publikt aktiebolag och reglerna för ett publikt aktiebolag är striktare med krav på bland annat att det utses en VD för aktiebolaget. Det är bara publika aktiebolag som allmänheten kan köpa aktier i.

Aktiekurs - starta aktiebolag
Allmänheten kan köpa aktier i publika aktiebolag.

Fördelar med aktiebolag

Det finns flera fördelar med att ha ett aktiebolag i jämförelse med andra företagsformer såsom enskild firma. Sedan 1 januari 2020 har det dessutom blivit lättare att starta aktiebolag eftersom den ekonomiska insatsen som behövs halverats från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Här är några av fördelarna med att ha ett aktiebolag:

 1. Tryggare om du ska anställa personal
 2. Du riskerar inte att förstöra din egen privata ekonomi
 3. Risken för sammanblandning med den privata ekonomin är lägre
 4. Företagsnamnet är skyddat i hela Sverige
 5. Företaget kan ha flera ägare
 6. Företagsformen aktiebolag skapar trovärdighet
 7. Lägre skatt vid uttag av pengar
 8. Fördelaktigt vid bolagsförsäljning
 9. Löneförmåner
 10. Kan vara vilande

1. Tryggare om du ska anställa personal
När du anställer förpliktar du dig att betala överenskommen lön till den anställde. Det innebär risker eftersom det kan uppstå en situation där det inte finns pengar i företaget för att betala lönen. Om du har en enskild firma blir du personligt ansvarig för att betala lönen vilket innebär att pengarna kommer att behöva tas från din privata ekonomi. I ett aktiebolag däremot är bolaget och inte du personligen ansvarig vilket innebär att lönen inte kommer att behöva betalas med dina privata pengar.

2. Du riskerar inte att förstöra din egen privata ekonomi
I en enskild firma är du personligen ansvarig för bolagets avtal och skulder. En konkurs skulle därmed kunna ruinera din egen privata ekonomi. I ett aktiebolag är bolaget ansvarig för avtal och skulder och du kan vid en konkurs normalt därför inte förlora mer pengar än det kapital du fört in i bolaget.

3. Risken för sammanblandning med den privata ekonomin är lägre
Om du har en enskild firma så hänger firmans ekonomi ihop med din privata ekonomi och det kan vara lätt att sammanblanda vad som rör firman och vad som rör den privata ekonomin. I ett aktiebolag är bolagets ekonomi fristående och det finns ingen risk för sammanblandning med din privatekonomi.

pappershög - starta aktiebolag
I en enskild firma är det lätt att blanda ihop firmans ekonomi med den privata.

4. Företagsnamnet är skyddat i hela Sverige
Vid registrering av en enskild firma är firmanamnet bara skyddat i länet medan ett aktiebolags namn blir skyddat i hela Sverige. Kunder misstar inte firman för en firma med samma namn och du riskerar inte att få negativa recensioner som egentligen rör någon annans firma. Med ett unikt namn är det också lättare att synas på sökmotorer. Det går att skydda en enskild firmas företagsnamn i flera län men det kostar en hel del.

5. Företaget kan ha flera ägare
En enskild firma är alltid kopplat till dig personligen och firman kan därför bara ha en enda ägare. Ett aktiebolag däremot kan ha flera ägare som kan hjälpas åt att driva bolaget.

6. Företagsformen aktiebolag skapar trovärdighet
Ett aktiebolag skapar i sig en trovärdighet eftersom någon tagit sig tid gå igenom alla de steg som krävs för att starta aktiebolaget, investerat ekonomiskt i bolaget och tagit på sig ansvaret för att administrera bolaget. Många myndigheter, banker, kunder och leverantörer fördrar därför att handla med ett aktiebolag istället för med en enskild firma som har kunnat skapas utan större ansträngning, ekonomisk insats eller påtagande av ansvar.

7. Lägre skatt vid uttag av pengar
Om ditt företag går väldigt bra kan din lön bli så pass hög att den uppnår brytpunkten för statlig inkomstskatt för lön. Då måste du även betala skatt till staten på den lön som överstiger brytpunkten. I ett aktiebolag kan du undvika statlig inkomstskatt genom att ta ut en del av pengarna som utdelning istället för lön vilket är mer förmånligt skattemässigt.

8. Fördelaktigt vid bolagsförsäljning
Om du i framtiden vill sälja ditt företag har försäljning av ett aktiebolag fördelaktiga skatteregler.

9. Löneförmåner
I ett aktiebolag finns möjlighet till fler avdragsgilla skattefria inköp i form av löneförmåner som kan minska skatten som bolaget måste betala. Förmånerna får bara ges till anställda. Den som äger ett aktiebolag klassas som anställd, därför kan du, även om du är ensam ägare till aktiebolaget, själv ta del av löneförmånerna. Löneförmånerna kan bestå av exempelvis julgåvor, julbord, frukt och fika på kontoret, friskvårdsbidrag, personalrabatter, arbetskläder, förmånsbil, försäkringar, pensionsförmåner. Om du driver enskild firma eller handelsbolag klassas du inte som anställd och du kan därför inte ta del av förmånerna.

Gym - starta aktiebolag
Som ägare av ett aktiebolag kan du själv ta del av avdragsgilla löneförmåner såsom fri friskvård.

10. Kan vara vilande
Ett aktiebolag kan vara vilande om du exempelvis vill ta anställning någon annanstans under några år. Bolaget finns kvar under tiden och du kan välja när du vill påbörja verksamheten igen. En enskild firma utan verksamhet kan dock inte vara vilande under någon längre tid utan ska avregistreras om ingen verksamhet sker i firman.

Nackdelar med aktiebolag

Att driva ett företag i form av ett aktiebolag har många fördelar. Men det finns även vissa nackdelar som du bör beakta innan du bestämmer dig för att starta aktiebolag.

Här är några av nackdelarna med aktiebolag:

 1. Reglerna vid sjukdom, vabb och föräldraledighet
 2. Tar längre tid att starta upp
 3. Mer avancerat administrationsarbete
 4. Offentlig insyn
 5. Svårare att avveckla
 6. Bolaget får inte låna ut pengar till ägarna
 7. Kräver ekonomisk insats
 8. Kan inte drivas ensamt

1. Reglerna vid sjukdom, vabb och föräldraledighet
Om du är sjuk, vabbar eller är föräldraledig kan du få ersättning från Försäkringskassan. Hur stor ersättning du får som företagare beror på hur länge du haft bolaget, vilken form av företag du har och din beräknade sjukpenningsgrundade inkomst.

Din sjukpenningsgrundade inkomst förkortas SGI och ligger till grund för hur stor ersättning du beräknas få från Försäkringskassan. Om du har en enskild firma motsvarar din SGI den förväntade inkomsten, alltså firmans resultat efter avdrag och före skatt. Försäkringskassan kommer då att beakta firmans inkomster bakåt i tiden. Om du har ett aktiebolag beräknas istället din SGI utifrån den lön du tagit ut i bolaget. Om du tagit ut pengar genom utdelning istället för lön riskerar du därmed att din SGI är väldigt låg eller till och med beräknad till noll kronor om du inte tagit ut lön alls. Du blir då utan ersättning om du är sjuk eller om du måste vabba. Ska du vara föräldraledig leder en låg SGI till att du endast kan få ersättning utifrån garantinivån.

Under de tre första åren efter att ett företag startats har du dock ett skydd vid sjukdom, vabb eller föräldraledighet oavsett vilken form av företag du har. Detta skydd kallas för uppbyggnadsskede. Din SGI grundas under dessa år istället på vad en anställd med samma utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter skulle ha.

Förkyld kvinna - starta aktiebolag
Din SGI avgör hur mycket du får i sjukpenning.

Om du driver ett aktiebolag ska bolaget betala ut sjuklön till dig under de första 14 dagarna. Med en enskild firma betalar istället Försäkringskassan din sjuklön. I ett aktiebolag ska du göra avdrag för karens på sjuklönen den första dagen som du är sjuk. I en enskild firma väljer du istället hur många karensdagar du ska ha. Antalet karensdagar påverkar i sin tur hur stor sjukförsäkringsavgift den enskilda firman ska betala.

2. Tar längre tid att starta upp
Ett aktiebolag tar längre tid att starta upp än exempelvis en enskild firma. Du behöver läsa på mer innan du startar ett aktiebolag och sätta dig in i alla regler för hur bolaget ska drivas och hur det ska registreras. Du behöver ordna en styrelse, avtal med eventuella delägare till bolaget, redovisningsprogram och i vissa fall en revisor. Du behöver också se över vilka försäkringar och programvara du behöver för att driva bolaget. I större företag behöver du även ordna både revisor och revisorsuppleant.

3. Mer avancerat administrationsarbete
Administrationen i ett aktiebolag är betydligt svårare än i en enskild firma och lyder under bestämmelserna i aktiebolagslagen. Även om du bara har ett litet aktiebolag utan anställda måste du hålla bolagsstämma, protokollföra styrelsemöten och registrera årsredovisning hos Bolagsverket.

4. Offentlig insyn
I en enskild firma är det bara du som har insyn. Om du har ett aktiebolag däremot kommer alla kunna se hur det går för verksamheten genom den offentliga årsredovisningen. Om bolaget går bra kan detta vara en fördel för verksamheten men det kan också sätta käppar i hjulet och kännas olustigt om det gått dåligt för bolaget.

5. Svårare att avveckla
En enskild firma kan du enkelt och snabbt lägga ned genom att avregistrera firman medan avveckling av ett aktiebolag tar längre tid och kostar en del.

6. Bolaget får inte låna ut pengar till ägarna
Som ägare av ett aktiebolag kan du inte ta ett lån av bolaget. I en enskild firma är det däremot inga problem att som ägare låna pengar av firman.

7. Kräver ekonomisk insats
Du behöver ett kapital på 25 000 kronor för att starta ett aktiebolag. Kapital kan vara i form av reda pengar eller som någon tillgång i verksamheten exempelvis en lastbil i ett transportföretag. Du måste dessutom betala omkring 2000 kronor i registreringsavgift. Eftersom administrationen i ett aktiebolag är betydligt mer omfattande än i en enskild firma behöver du också medel för att köpa nödvändig programvara för att driva bolaget.

Pengar för att starta aktiebolag
Det krävs kapital för att starta aktiebolag

8. Kan inte drivas ensamt
I en enskild firma kan du ha hand om helt själv. Ett aktiebolag måste dock ha en styrelse i form av styrelseledamöter. Om antalet ledamöter är färre än tre måste det dessutom finnas en suppleant.

Starta aktiebolag steg för steg

Stegen för att starta aktiebolag är relativt många och benämns med namn som kan kännas främmande. Här ger vi dig en översikt över vilka steg som ingår och du kan sedan klicka dig vidare för att läsa mer detaljerat om varje steg.

Till höger på sidan kan du gratis ladda ner vår checklista med stegen för att starta aktiebolag samt de mallar du behöver för att kunna starta aktiebolag.

Det enklaste sättet att starta ett aktiebolag är att använda elektronisk registrering via www.verksamt.se, en sida som drivs av den statliga myndigheten Tillväxtverket och som är gemensam för flera myndigheter såsom Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och många fler. Sidan har samlad information och e-tjänster från myndigheter för dig som ska starta ett aktiebolag eller som driver aktiebolag.

1. Det första steget är att den eller de som ska starta aktiebolaget upprättar ett dokument kallat stiftelseurkund. Där anges bland annat datumet för bildandet av aktiebolaget, hur många aktier som varje stiftare ska teckna, hur mycket som ska betalas per aktie, vilka som ska sitta i styrelsen och föreslaget firmanamn. Är ni flera stiftare av bolaget så se till att ha ett aktieägaravtal sinsemellan.

Delägare startar aktiebolag
Om bolaget ska ägas mellan flera bör ni skriva aktieägaravtal

2. Det andra steget är att skriva ett dokument som heter bolagsordning. Där beskrivs det vilken typ av verksamhet som bolaget ska syssla med. Bolagsordningen innehåller också regler för hur bolaget ska drivas. Det gäller exempelvis regler om räkenskapsår, ort för bolagsstämma och hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

3. Det tredje steget är att kontakta din bank för att öppna ett företagskonto med de tjänster du behöver som företagare samt för att betala in aktiekapitalet på ett särskilt konto. Be om så kallat bankintyg som bevisar att du betalat in kapitalet. Bankintyget kan även ges elektronisk av banken vid ett senare tillfälle då du anmäler företaget till Bolagsverket men då måste du vänta på att intyget ska skickas in innan du kan göra klart anmälan. Om aktiekapitalet består av apportegendom istället för insättning av pengar på ett konto så ska en auktoriserad revisor skriva ett yttrande om egendomen. Vid betalning genom apportegendom kan du inte använda e-tjänsten för att registrera aktiebolaget.

4. Det fjärde steget är att anmäla aktiebolaget till Bolagsverket. Detta görs enklast genom att använda Bolagsverkets e-tjänst “Registrera företag eller förening” på www.verksamt.se. I e-tjänsten kan du välja att göra en enkel eller en detaljerad anmälan. I den enkla varianten är vissa uppgifter förifyllda. Anmälan kan även göras på blanketter som skickas med post men registreringsavgiften är då 2 200 kronor istället för 1 900 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att anmälan måste göras inom sex månader från upprättandet av stiftelseurkunden.

5. Det femte steget är att betala för anmälan. Bolagsverket kommer inte att granska anmälan förrän avgiften är betald. Du kan välja att betala med kort i samband med att du gör anmälan i e-tjänsten eller vid ett senare tillfälle när ärendet diarieförts och Bolagsverket meddelat dig betalningsuppgifter. När ansökan efter 5-10 arbetsdagar gåtts igenom och godkänts kommer bolaget att vara registrerat. Vänta med det sjätte och de senare stegen tills du fått bekräftelse på att bolaget är färdigregistrerat.

6. Det sjätte steget är att uppge verklig huvudman för aktiebolaget. Anmälan om verklig huvudman kan bara göras elektroniskt på bolagsverket.se och kostar 250 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att anmälan om verklig huvudman ska göras inom fyra veckor från det att bolaget registrerats. Om du inte kan få svensk e-legitimation så kan du ansöka om dispens och anmäla verklig huvudman via post istället.

7. Det sjunde steget är att ansöka om godkännande för F-skatt hos Skatteverket. Detta steg är aktuellt först då bolaget registrerats och fått ett organisationsnummer. Anmälan är kostnadsfri och görs via verksamt.se eller genom en blankett som postas till Skatteverket.

8. Det åttonde steget är att registrera bolaget som arbetsgivare till Skatteverket. Som ägare av aktiebolaget betraktas du som anställd. Bolaget måste därför registreras som arbetsgivare för att du ska kunna ta ut lön. Registreringen är kostnadsfri och görs på verksamt.se eller genom blankett som postas till Skatteverket.

9. Det nionde steget är att momsregistrera företaget. Detta steg är endast aktuellt om du ska sälja varor eller tjänster som är momspliktiga och om du säljer för högts 80 000 kronor exklusive moms per år. Momsregistreringen är kostnadsfri och görs till Skatteverket på verksamt.se eller genom en blankett som postas till Skatteverket.

10. Det tionde steget är endast aktuellt om du kommer att sälja varor eller tjänster för minst 190 400 kronor per år och kommer att ta betalt kontakt, med kontokort, swish eller liknande. Du måste i sådana fall anmäla kassaregister till Skatteverket. Anmälan ska ha inkommit senast två veckor efter den första försäljningen

Starta aktiebolag steg för steg
De tio stegen för att starta aktiebolag.

Vad kostar det?

Ett privat aktiebolag måste ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Ett publikt aktiebolag, som allmänheten kan köpa aktier i måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor. Om du vill starta ett privat aktiebolag måste du antingen ha möjlighet att sätta över 25 000 kronor i aktiekapital på ett bankkonto eller tillföra det blivande bolaget en apportegendom som motsvarar 25 000 kronor. Apportegendomen kan exempelvis vara en lastbil med värde över 25 000 kronor som ska användas i en flyttfirma, ett varulager, en fastighet eller en maskin.

apportegendom - starta aktiebolag
Apportegendom kan exempelvis vara en lastbil i en blivande flyttfirma.

För att apportegendomen ska godkännas som insats så krävs att den har nytta för aktiebolaget. Apportegendomen ska beskrivas i stiftelseurkunden och tillföras aktiebolaget innan bolaget registreras. För att bevisa att apportegendomen har ett värde på minst 25 000 kronor och att den är till nytta för bolaget måste du anlita en auktoriserad revisor som skriver ett yttrande om apportegendomen. Detta kostar naturligtvis en slant.

Aktiekapitalet är egentligen ingen reell kostnad eftersom pengarna eller apportegendomen finns kvar i bolaget. Man ska dock räkna med risken att förlora kapitalet om företaget går dåligt en längre tid.

Har du inte pengar till aktiekapitalet kan du ansöka om ett starta eget-lån hos en bank eller hos statligt ägda ALMI. Du kan också undersöka om du är berättigad till starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen, stipendium eller stöd från Jordbruksverket, Tillväxtverket, Vinnova eller olika regionala stöd.

Utöver aktiekapitalet kostar det att registrera bolaget hos Bolagsverket. Om du använder e-tjänsten på verksamt.se kostar registreringen 1 900 kronor. Om du istället skickar in blanketter per post så kostar registreringen 2 200 kronor.

När ditt företag har registrerats så har du fyra veckor på dig att gå in på Bolagsverkets hemsida och anmäla verklig huvudman. Detta kostar 250 kronor.

Var noga med att alla detaljer stämmer när du registrerar aktiebolaget eftersom det kostar 800 kronor att göra ändringar av uppgifter om exempelvis styrelse, aktiekapitalets storlek eller revisor. Vill du byta företagsnamnet så kostar det 1 400 kronor.

Det finns även flera tilläggstjänster som kan bli aktuella. Det kosta extra om du exempelvis vill ha ett särskilt företagsnamn på en del av verksamheten eller om du vill anmäla ett ytterligare företagsnamn men på ett annat språk. Sådana tilläggstjänster kostar 1 400 kronor.

företagsnamn - starta aktiebolag
Du kan för en tilläggskostnad registrera företagsnamnet på flera språk.

Att registrera bolaget för F-skatt, moms och som arbetsgivare är kostnadsfritt.

När du gör den ekonomiska kalkylen ska du även beakta andra kostnader än själva startandet av bolaget. Tänk på att det behövs ekonomiska medel för att ha en hemsida, för inköp av bokföringsprogram, för försäkringar, för tillstånd, för att skydda varumärket, för inköp av utrustning med mera.

Hur lång tid tar det?

Att starta aktiebolag kan liknas vid byggnation av ett hus. Den absolut största delen av arbetet ska utföras i förväg så att huset blir precis så bra som du tänkt och att den ekonomiska kalkylen håller. Så är det även när man ska starta aktiebolag. Själva registreringen av bolaget hos Bolagsverket går väldigt fort att fylla i och den kan du enkelt klara av på en enda dag.

Ett datum - starta aktiebolag
Registreringen hos Bolagsverket går att göra på en dag.

Bolagsverket tar sedan 5 arbetsdagar på sig att registrera firman förutsatt att anmälan gjorts online, att bolaget bara bildas av fysiska personer och så länge alla uppgifter finns med så att ansökan kan godkännas. Om bolaget bildas av juridiska personer så tar registreringen 10 arbetsdagar.

Men det tar och bör ta lång tid att planera inför starten av ditt aktiebolag så att bolaget och verksamheten blir såsom du tänkt dig och så att den ekonomiska kalkylen håller. Alla förberedelser, upprättandet av stiftelseurkunden och bolagsordningen bör därför inte stressas fram utan gås igenom noggrant.

När bolaget väl är registrerat tar det en eller ett par dagar för dig att anmäla verklig huvudman, ansöka om F-skatt samt registrera bolaget för moms och som arbetsgivare. Skatteverket har sedan en handläggningstid på mellan 2-6 veckor beroende på arbetsbelastning och högtider.

Förberedelser

Innan du gör en anmälan om registrering av det aktiebolag du vill starta behöver du ägna en hel del tid åt förberedelser. Om du är anställd men vill starta aktiebolag kan du ha rätt att vara tjänstledig i ett halvår för att arbeta med ditt aktiebolag. För detta krävs att du varit anställd de senaste sex månaderna eller att du varit anställd i sammanlagt tolv månader de senaste två åren.

Ofta kan man läsa att skapandet av stiftelseurkunden är det första steget i att starta ett bolag. Det är visserligen sant att stiftelseurkunden är en av grundstenarna i att starta bolag men börja inte med att upprätta och skriva under en stiftelseurkund eftersom detta dokument inte får vara äldre än sex månader när det skickas in till Bolagsverket. För att slippa merarbete är det därför en god idé att vänta med att upprätta stiftelseurkunden tills övriga förberedelser är gjorda.

Om du vill starta aktiebolag ska du till att börja med ställa dig frågorna nedan. Klicka på frågan för att läsa mer.

Här nedan kan du läsa om vilka överväganden du bör göra för respektive fråga.

Får jag starta ett aktiebolag?
Om du är under 18 år kan du inte själv starta aktiebolaget men du kan äga aktier i bolaget efter att det är registrerat hos Bolagsverket.

Din nuvarande arbetssituation avgör också om du får starta aktiebolag. Om du är anställd får du inte starta ett företag som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet och om du är offentliganställd är du skyldig att informera arbetsgivaren om att du har för avsikt att starta aktiebolag.

Möte med chefen - starta aktiebolag
Du måste meddela arbetsgivaren att du ska starta aktiebolag.

Om du är sjukskriven, har rehabiliteringspenning eller har aktivitetsersättning måste du höra med Försäkringskassan först för att se om det är möjligt och undersök hur din ersättning kommer att påverkas om du startar aktiebolag.

Om du är utländsk medborgare och vill starta aktiebolag är det bra att veta att olika regler gäller beroende på om du är medborgare i ett land inom EU/ESS eller inte. På Migrationsverkets sida kan du läsa mer om vad som gäller för utländska medborgare.

Ska jag starta bolaget ensam eller tillsammans med någon?
Bolaget kan bildas av en eller flera personer och det kan röra sig om både fysiska personer och juridiska personer såsom en förening eller ett företag. Om du väljer att starta bolaget tillsammans med någon bör ni skriva ett aktieägaravtal. Avtalet är icke offentligt och gäller mellan delägarna i aktiebolag. Till höger på sidan kan du gratis ladda ner vår mall för aktieägaravtal.

Aktieägaravtalet är till för att minska risken för konflikter i framtiden. Avtalet kan bland annat visa hur ägandet är fördelat, vad verksamheten består i, hur ansvarsfördelningen ser ut, hur det ska gå till om någon vill överlåta aktier eller avsluta sitt engagemang i bolaget, vad som händer om det tillkommer aktieägare, hur aktiva delägarna ska vara i bolaget, hur nya styrelsemedlemmar ska föreslås, vem som har utslagsrösten vid bolagsstämman, hur aktier ska värderas, hur framtida finansieringen ska göras, när utdelning får ske eller hur tvister ska lösas. Avtalet kan i princip utformas efter eget önskemål så länge man inte kränker de tvingande reglerna i aktiebolagslagen.

Aktieägaravtal - starta aktiebolag
Om ni är flera stiftare bör ni skriva aktieägaravtal.

Hur ska jag finansiera aktiekapitalet?
Har du 25 000 kronor att sätta in på ett konto för att betala aktiekapitalet eller behöver du ta ett starta eget-lån? Kan du uppfylla kravet på aktiekapital genom att istället tillföra bolaget någon apportegendom? Vilken bank och vilka banktjänster ska du ha? Har du rätt till starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen eller kan du få stipendium eller hjälp med finansieringen genom stöd från exempelvis din region, Vinnova eller Tillväxtverket?

Vad ska företaget heta?
Fundera över vad du vill att ditt aktiebolag ska heta. Du bör ha åtminstone tre namnförslag som du kan skriva in när du ska registrera bolaget hos Bolagsverket. Om du bara anger ett namn så kan det hända att just det namnet redan är upptaget och då kommer du att behöva skicka in komplettering med nytt namnförslag.

Du kan variera företagsnamnet på följande vis:

Städfantasterna AB
AB Städfantasterna
Aktiebolaget Städfantasterna
Städfantasterna Aktiebolag

verksamt.se kan du i förväg kontrollera om just ditt namnförslag är ledigt. Det är dock ingen garanti för att namnet fortfarande är ledigt när du sedan registrerar företaget och ditt namnförslag måste fortfarande uppfylla de kriterier som finns för att ett namn ska godkännas. Tänk på att inte välja ett alltför långt namn eller ett namn som begränsar dina möjligheter att utveckla bolaget till att exempelvis sälja andra typer av produkter eller tjänster. Fundera också över vilken logotyp din firma ska ha.

Idag är det viktigt att ditt företag syns på internet. Prova därför även att söka på namnet på Google och på sociala medier för att se om du får träffar som liknar ditt namnförslag. Undersök här om ditt företagsnamn går att registrera som domännamn för att du ska kunna ha en hemsida. Ett annat tips är att kolla om ditt namnförslag har synonymer som du inte kände till eller om det betyder något på ett annat språk.

Fundera samtidigt över om du vill ha ett särskilt företagsnamn på en del av verksamheten eller om du vill att ditt företagsnamn ska finnas på flera språk. Särskilda företagsnamn och företagsnamn på flera språk är tilläggstjänster som kostar extra.

Behövs det tillstånd för verksamheten?
Som verksamhetsutövare ställs det stora krav och du antas veta om vilka regler som gäller för just din verksamhet. Du bör därför sätta dig in i vilka regler som gäller för just din verksamhet och de åtgärder du vidtar i din verksamhet. Vissa verksamheter och åtgärder omfattas av särskilda regler och kan kräva tillstånd såsom serveringstillstånd eller tillstånd att ställa upp en food-truck. Undersök därför om just din verksamhet innehåller någon del som kan kräva tillstånd. Du kan till exempel behöva bygglov om du ska anlägga en parkering, bygga något, göra ändringar på en byggnad eller ändra användningen av en byggnad.

Alkohol - starta aktiebolag
En verksamhet kan kräva tillstånd såsom serveringstillstånd.

Om du ska bedriva verksamhet med uteservering, hotell, pensionat eller om du vill sätta ut en reklamskylt på offentlig plats kan du behöva tillstånd från Polismyndigheten. Innehåller din verksamhet något erbjudande av förströelsespel kan du behöva tillstånd och licens från Spelinspektionen. Andra verksamheter som kan kräva tillstånd är exempelvis hantering av gasol och transport av farligt avfall.

Är verksamheten belägen nära en sjö, havet eller ett vattendrag kan du behöva strandskyddsdispens för att vidta åtgärder på platsen. Du kan också behöva dispens om du planerar att utföra åtgärder i ett naturområde såsom ett naturreservat eller i ett område med biotopskydd.

Vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga istället för tillståndspliktiga. Det gäller till exempel nyinstallation av aggregat såsom frysar och värmepumpar som använder köldmedier, försäljning av receptfria läkemedel, erbjudande av olika typer av bad och solarium, piercing, akupunktur, tatueringar, skönhetsbehandlingar och servering eller försäljning av livsmedel. Om du producerar livsmedel kan du behöva registrera verksamheten hos länsstyrelsen.

Jacuzzi - starta aktiebolag
Erbjuder du bad i din verksamhet måste du anmäla detta.

Vem är verklig huvudman för aktiebolaget?
Anmälan om verklig huvudman ska göras inom fyra veckor från det att bolaget registrerats. Det kan finnas en eller flera verkliga huvudmän. Det kan även saknas verklig huvudman eller så går det i vissa fall inte att utröna vem som är verklig huvudman. Anmälan om verklig huvudman ska göras även om det inte finns någon verklig huvudman för bolaget. Du måste därför reda ut om det finns en huvudman och vem eller vilka det i så fall är.

Verklig huvudman är den eller de som:

 • Ytterst äger bolaget
 • Ytterst kontrollerar bolaget
 • Tjänar på att någon agerar i deras ställe

Den som anses kontrollera ett bolag kan göra det genom att ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier eller genom att ha befogenhet att utse eller avsätta fler än hälften av styrelseledamöterna. Det kan även framgå av bolagsordningen vem eller vilka som ytterst kontrollerar bolaget.

Om det finns flera verkliga huvudmän så ska det framgå hur stor kontroll varje person har i procent. Om de verkliga huvudmännen är närstående, exempelvis makar, så räknas deras kontroll i procent samman.

Procent - starta aktiebolag
Det ska framgå hur stor kontroll i procent som varje huvudman har.

Hur ska ekonomin hanteras?
Läs på om vilka krav som ställs på redovisningen av ekonomin i ett aktiebolag och köp ett bokföringsprogram. Gör en enklare budget och fundera över om du behöver anlita en revisor. Revisor krävs om ditt bolag kommer att ha fler än tre anställda, ha mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning eller ha mer än tre miljoner i nettoomsättning. Upprätta rutiner för fakturering och införskaffa pärmar och annan materiel du behöver för att hantera ekonomin.

Planera även för din privatekonomi eftersom inkomsterna från företaget kan gå trögt i början. Se till att du har en buffert sparad så att du kan försörja dig fram till att du kan ta ut lön eller utdelning från bolaget. När företaget väl är registrerat kan det vara en god idé att fundera på om andelarna i företaget ska göras till enskild egendom och om det finns anledning att upprätta testamente med anledning av bolaget.

Vilka ska sitta i styrelsen?
Du behöver minst en styrelseledamot i ditt aktiebolag och minst en styrelsesuppleant. Fördelen med att ha flera styrelsemedlemmar är att du kan få in personer med olika expertområden inom din verksamhet. Med flera styrelsemedlemmar kommer också fördelen att bolaget sannolikt har fler potentiella affärspartners. Om det finns mer än en styrelseledamot så ska det utses en ordförande. Om du vill kan du låta styrelsen utse en vd för bolaget.

För att optimera verksamheten är det bra att upprätta ett dokument som heter ägardirektiv där det anges hur verksamheten ska utvecklas i framtiden. Ett ägardirektiv som alla på företaget får ta del av säkerställer att samtliga har samma målbild för verksamheten. Till höger på sidan kan du gratis ladda ner vår mall för ägardirektiv.

Bör jag ha en affärsplan?
Det kan kännas lockande att snabbt starta aktiebolaget för att komma igång med affärsidén men för att ditt företag ska gå bra på lång sikt och för att du inte ska påbörja något förhastat så är det bra att ta sig tid att skriva en kortfattad affärsplan. Till höger på sidan kan du gratis ladda ner vår mall för affärsplan.

I affärsplanen beskriver du vad det är du ska ta betalt för och vilka kunder din verksamhet riktar sig till. Du beskriver även dig själv och vilken erfarenhet du har inom området samt hur du ska finansiera aktiebolaget. Detta för att kunna sälja in din idé till andra såsom banker eller investerare. Gör en marknadsplan där du beskriver hur marknaden för din produkt ser ut, hur du ska marknadsföra dig, vad du behöver i form av lokaler och materiel, och vilka konkurrenter som finns. Beskriv hur planen för framtiden ser ut och vilka möjliga faror som kan finnas för din verksamhet.

Gör även en ekonomisk kalkyl för att kunna beräkna bolagets lönsamhet. Kalkylen bör innehålla resultatbudget, likviditetsbudget och en kapitalberäkning.

Kalkylerar - starta aktiebolag
Affärsplanen ska innehålla en ekonomisk kalkyl.

Vilka försäkringar behövs?
Du kan behöva försäkringar för både dig själv och anställda och en försäkring för bolaget i sig. De flesta försäkringar är avdragsgilla. Olika försäkringsbolag har olika villkor och priser så jämför alltid försäkringen mellan flera försäkringsbolag. Var noga med att kontrollera att ditt bolag uppfyller kraven enligt försäkringsvillkoren för att du senare inte ska nekas ersättning från försäkringen.

Din hemförsäkring kommer inte täcka kostnaderna för exempelvis en dator eller annat som hör till ditt företag även om du förvarat sakerna i ditt hem. Det är därför viktigt att ha en företagsförsäkring som kan täcka sådana kostnader. Med en företagsförsäkring kan du även få ansvarsförsäkring, försäkring som täcker advokatkostnader vid eventuella tvister och ersättning vid driftstopp i verksamheten. En företagsförsäkring är ofta anpassad till en viss bransch och kan därför se lite olika ut beroende på vilka kostnader som kan behöva ersättas.

Spiller på datorn - starta aktiebolag
Din hemförsäkring täcker inte bolagets egendom.

Om du har anställda och är bunden av kollektivavtal finns det avtalsförsäkringar och tjänstepension som är obligatoriska att teckna för dina anställda. Olika försäkringskrav gäller för arbetare respektive tjänstemän.

Inom vissa verksamheter exempelvis i byggbranschen finns dock obligatoriska försäkringar du måste teckna även om företaget inte är bunden av kollektivavtal. Om ditt företag inte är bunden av kollektivavtal eller av andra krav kan du välja om du vill ge dina anställda några försäkringsförmåner eller inte. Du kan därför frivilligt välja att teckna exempelvis sjukvårdsförsäkring, grupplivförsäkring, olycksfallsförsäkring, rehabiliteringsförsäkring eller tjänstepension.

Försäkringar som du som egen företagare kan ha nytta av är exempelvis arbetslöshetsförsäkring, olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring och sjukpenningförsäkring.

Har bolaget immateriella tillgångar?
Ett aktiebolag har immateriella tillgångar, tillgångar som inte går att fysiskt ta på men som ändå kan vara oerhört viktiga för bolaget. Sådana tillgångar kan exempelvis vara ett varumärke i form av ett namn, en logotyp, ett ord eller en jingel, en uppfinning, en affärsidé, ett kundregister, en tillverkningsprocess, en arbetsmetod eller en unik produkt. Det är viktigt att skydda bolagets immateriella tillgångar inte minst för att skydda sig mot att bli utkonkurrerad.

Immateriella tillgångar kan skyddas genom:

 • Patent
 • Varumärkesskydd
 • Upphovsrättsskydd
 • Mönsterskydd

När ditt aktiebolag har registrerats hos Bolagsverket och du har fått ett organisationsnummer ska du vara snabb med att registrerade ditt önskade domännamn så att ditt företag får den hemsideadress som du önskar. Då undviker du att behöva köpa domännamnet dyrt av någon som har för vana att snabbt registrera domäner för nystartade företag. Tänk dock på att inte köpa domännamnet innan bolaget faktiskt är registrerat eftersom det alltid finns en risk för att ditt företagsnamn inte godkänns av Bolagsverket. Av samma anledning är det därför klokt att vänta med att beställa material med företagsnamnet tryckt.

Ska jag ha anställda?
Om du ska ha anställda i ditt företag måste du ha ett löneprogram och kunskap för att kunna betala ut löner på ett korrekt sätt. Du måste också kunna upprätta anställningsavtal. Fundera över hur många anställda du behöver och har råd med. Utröna om du är skyldig att erbjuda dina anställda avtalsförsäkringar. Om du inte har någon sådan skyldighet kan du fundera på om du av fri vilja vill erbjuda dina anställda någon typ av avtalsförsäkring eller tjänstepension.

Inom vissa branscher såsom exempelvis restaurang, bygg och kroppsvård finns det krav på personalliggare. Dokumentet ska vara lättillgängligt för Skatteverket om de väljer att undersöka arbetsplatsen. I dokumentet ska det bland annat finnas antecknat vilka som arbetar den aktuella dagen och när arbetspassen börjar och slutar.

Restaurang - starta aktiebolag
Inom vissa branscher finns krav på personalliggare.

Måste jag anmäla kassaregister?
Om du vet med dig att du kommer att sälja varor eller tjänster och ta betalt kontant, med kontokort eller med swish måste du vara förberedd på att anmäla kassaregister. Kravet på anmälan aktualiseras bara om du kommer att sälja varor eller tjänster för mer än 190 400 kronor per år.

Anmälan görs till Skatteverket och ska ha inkommit senast två veckor efter den första försäljningen. Innan anmälan ska du ange vilket kassasystem och kontrollenhet du använder. Det är viktigt att följa anmälningskraven eftersom du annars kan behöva betala kontrollavgifter om stora belopp.

Betalar med kort - starta aktiebolag
I vissa fall kan du behöva anmäla kassaregister.

Hur ska bolagsordningen se ut?
När du registrerar aktiebolaget till Bolagsverket ska du samtidigt skicka in bolagets bolagsordning. Bolagsordningen är en slags grundlag för ett aktiebolag med information om hur bolaget är uppbyggt och hur det ska förvaltas. Till höger på sidan kan du gratis ladda ner vår mall för bolagsordning.

I bolagsordningen ska följande framgå:

 • Aktiebolagets namn
 • Vad aktiebolaget ska ägna sig åt
 • Var det har sitt säte
 • Hur beslut i bolaget ska fattas
 • Hur stort aktiekapitalet i aktiebolaget ska vara
 • Hur många aktier som finns i bolaget
 • Vilken redovisningsvaluta bolaget ska ha
 • Hur bolagets bolagsordning får ändras
 • Lägsta och högsta antal ledamöter i styrelsen
 • Antal suppleanter
 • Hur många revisorer aktiebolaget ska ha
 • Hur aktiebolaget ska kalla aktieägarna till bolagsstämma
 • Vilket räkenskapsår som aktiebolaget ska ha

När det gäller beskrivningen av bolagets verksamhet kan det vara bra att ta höjd för att bolaget kommer att utvecklas i framtiden och att fler verksamheter kan tillkomma. Ta därför upp denna utveckling i bolagsordningen för att täcka in de vanligaste utvecklingarna som aktiebolag har när de blir framgångsrika.

Möte - starta aktiebolag
Diskutera hur företaget kan utvecklas i framtiden och vilka verksamheter som då kan tillkomma.

Om du vill kan du skriva in frivilliga bestämmelser om aktierna och aktiekapitalet i bolagsordningen. Sådana bestämmelser kallas för förbehåll och kan handla om exempelvis rätten att fritt överlåta aktier, att bolaget ska gå i likvidation under vissa villkor eller att vissa beslut endast får fattas med högre röstmajoritet än vad som följer av aktiebolagslagen. Du kan läsa mer om förbehåll här.

Hur skriver jag en stiftelseurkund?
Den eller de som startar ett aktiebolag kallas för stiftare. En stiftare kan vara en privatperson eller en juridisk person. När bolaget ska registreras hos Bolagsverket ska det bifogas en stiftelseurkund. Det är ett dokument som berättar att stiftarna har för avsikt att bilda aktiebolaget och som anger de centrala villkoren för bildandet. Till höger på sidan kan du gratis ladda ner vår mall för stiftelseurkund.

Anledningen till att stiftelseurkunden är sist på vår lista över förberedelser inför registreringen är att stiftelseurkunden inte får vara äldre än sex månader vid registreringstillfället.

Stiftelseurkunden ska innehålla följande uppgifter:

 • Fullständiga personuppgifter för stiftare
 • Datum för bildandet
 • Föreslaget företagsnamn
 • Hur många aktier bolaget har
 • Hur många aktier varje stiftare tecknar
 • Hur mycket varje aktie är värd
 • Hur aktiekapitalet ska betalas
 • Fullständiga personuppgifter för styrelsen och suppleanter
 • Fullständiga personuppgifter för eventuella revisorer
 • Att bolagsordningen med bolagets bestämmelser bifogas
 • Underskrifter

Ibland vill stiftare att ett högre belopp ska betalas för aktierna än vad som motsvarar aktiekapitalet. Det kallas överkurs. I sådana fall ska stiftelseurkunden också innehålla uppgifter om hur överkursen ska fördelas mellan bunden och fri överkursfond.

När stiftelseurkunden innehåller alla nödvändiga uppgifter ska den skrivas under av samtliga stiftare. Om någon av stiftarna är en juridisk person så ska dennes underskrift göras av behörig firmatecknare.

Underskrift - starta aktiebolag
Glöm inte att stiftelseurkunden ska skrivas under av alla stiftare.

När alla skrivit under stiftelseurkunden ska styrelsen upprätta en så kallad aktiebok. Till höger på sidan kan du gratis ladda ner vår mall för aktiebok. En aktiebok är ett dokument med information om aktier och aktieägare. Om uppgifterna i aktieboken ändras så ska det omedelbart göras en justering i aktieboken. Eftersom aktieboken är offentlig ska den hållas tillgänglig för allmänheten och visas upp på begäran.

Tveka inte att kontakta oss på Rättsakuten för hjälp att starta ditt aktiebolag och för att få hjälp med startupjuridik.

Fyll i din e-post för att få gratis mallar och checklistor för att starta aktiebolag

Relaterade artiklar