Är du ägare i ett aktiebolag och undrar hur du kan se till att styrelsen följer ägarnas mål och ambitioner för bolaget? I den artikeln visar vi hur du skriver ett ägardirektiv för ditt företag.

Här kan du ladda ner en gratis mall för ägardirektiv.

Skriva ägardirektiv

Hur skriver man ett ägardirektiv?

Vad är ägardirektiv?

Ett ägardirektiv är ett dokument som antas av ägarna av ett aktiebolag för att fastställa ägarnas mål och ambitioner för bolaget. Det är ett viktigt stöd för styrelsens och vd:s arbete. Ägardirektiv bör inte blandas ihop med aktieägaravtal som är ett avtal mellan aktieägarna som rör olika ägarfrågor, läs mer om detta här.

Vem skriver ägardirektivet?

Det är aktieägarna som tillsammans skriver ägardirektivet. Målgruppen är framförallt företagets ledning, det vill säga styrelsen och vd:n. Det är dock även bra för att ägarna själva ska ha klart för sig vad företag ska fokusera på. I många företag har nyckelpersoner dessutom flera roller och kan därmed till exempel vara ägare och styrelseledamot samtidigt.

Aktieägare - ägardirektiv

Aktieägarna skriver ägardirektivet.

Är ägardirektiv obligatoriskt?

Nej, det finns inget sådant lagkrav. Det är dock en bra idé i de flesta bolag, läs mer om detta nedan.

Vad ska ett ägardirektiv innehålla?

Det är ganska fritt att bestämma vad ägardirektiv ska innehålla, men det bör innehålla i alla fall följande punkter:

 • Grunduppgifter
  Uppgifter om bolaget och ägarfördelning. Hur länge ägardirektiv ska gälla och hur ofta det ska revideras.
 • Verksamhetens mål
  Här finns det flera olika områden att ställa upp mål inom:
 1. Finansiella mål
 2. Marknad
 3. Risk
 4. Anställda
 5. Aktieutdelning

För att se ett exempel på ett ägardirektiv kan du ladda ner vår mall helt gratis här nedan. Mallen finns även i en engelsk version, Ownership directive template .

Här kan du gratis få våra mallar om ägardirektiv!

Vem beslutar om ägardirektiv?

Ägardirektivet antas av bolagsstämman. Detta sker lämpligen årligen vid årsstämman. I ägardirektiv kan man ange att den gäller för det följande räkenskapsåret.

Vem behöver ha ett ägardirektiv?

Det finns inga lagkrav på att ett bolag ska ha ett ägardirektiv. Ett ägardirektiv är dock ett bra dokument att ta fram i alla företag som har flera olika aktieägare eller där detta är en möjlighet i framtiden. Aktieägarnas idéer om bolaget kan skilja sig något, så det bra att sätta sig ner tillsammans och komma överens om vad bolagets riktning ska vara.

Möte om ägardirektiv

Kom tillsammans överens om bolagets riktning.

Det är särskilt viktigt att ha ett ägardirektiv om bolaget har en extern styrelse, det vill säga att det inte är aktieägarna själva som är de enda styrelseledamöterna.

Ägardirektivet bör kompletteras med ett aktieägaravtal mellan aktieägarna. Läs mer om detta på vår sida om aktieägaravtal.

Utvärdering av styrelsen

Ägardirektivet är även användbart för att utvärdera styrelsens arbete genom året. Genom att kontrollera styrelsens arbete jämfört med instruktionerna i ägardirektivet kan ägarna få en bra bild av styrelsens styrkor och kompetens. En styrelse som inte lyckas nå de mål som satts upp och inte kan ge en bra förklaring för detta bör kanske bytas ut eller kompletteras med nya styrelseledamöter.

Behöver du hjälp med att skriva ett ägardirektiv så kan du gärna kontakta oss på Rättsakuten för personlig service.

Läs mer

Fredrik Jörgensen

Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334

Kontakta Rättsakutens jurister!