Uppsägning, omplacering

Anställda

Omplacera personal på grund av arbetsbrist

Omplacering av personal på grund av arbetsbrist är en process där en arbetsgivare flyttar anställda till andra befattningar eller avdelningar inom företaget när det finns