Jurist och Juristbyrå i Stockholm
för hela Sverige

bild

Vi gör juridiken lätt för dig och svår för motparten

Ta dig tid att fundera på ditt företag, se det som en bok som berättar din framgångssaga. 

Din erfarenhet, kunskaper, färdigheter får det att växa och nå dina mål.

Framgångssagan består av många olika kapitel.

Oförutsedda och oväntade händelser i ett kapitel har försatt företaget i en svår situation.

Du kunde inte förutse denna händelseutveckling, vare sig det är en stämningsansökan, en obetald kundfordran, konflikter i eller med styrelsen, strid om immateriella rättigheter, svårigheter med skatteverket, en revision, eller försäljning eller en företagsfusion.

Vårt bibliotek är välfyllt med fantastiska och  livsomvälvande företagsberättelser. Låt oss hjälpa dig och ditt företag med våra fascinerande berättelser. 

Vår expertis och färdigheter gör våra kunder nöjda

Vissa företagsberättelser har antihjältar förklädda som anställda, konsulter, byråkrater eller kunder som du tidigare hade förtroende för men som nu utsätter företaget eller dig för bedrägeri eller utpressning eller inte uppfyller sina förpliktelser?

Vill du att din saga skall vara en framgångssaga där både du och företaget vinner?

Du kan inte skriva detta kapitel själv.  

Du har rätt att välja juristfirma efter eget tycke och smak.  Ha inte för bråttom, välj klokt. 

Vi sänker tröskeln för att kontakta en jurist för att lösa en viktig angelägenhet för företag och privatpersoner.

Vi hjälper klienter skriva nästa kapitel i sina företag och sina liv, genom att ta kontrollen över situationen.

Våra jurister är specialiserade på affärsrätt i vid bemärkelse, som processrätt avtalsrätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt. Vi är duktiga på immaterialrätt.

Vi hjälper klienter i hela Sverige.

Se presentation av Rättsakuten

Juridiska tjänster

Rättsakuten erbjuder tvistlösning i allmänna och skiljedomstolar. Vi ägnar oss främst åt affärsjuridiska tvister som avtal, fordran och skuld samt skadestånd.

Fredrik Jörgensen

Fredrik tog sin jur.kand. och disputerade i företagsekonomi på Stockholms Universitet.
Tidigare yrkeserfarenhet inkluderar säkerhetspolitisk analytiker på FOA, med inriktning Centralasien, utvärderare av kärnkraftsinspektionen SKI, lärare i svenska på universitet i Ryssland. Forskare i företagsekonomi på Stockholms universitet. Avhandlingen tar fram en ny teori om rättsmedvetandet. Fredrik är främst inriktad på ekonomisk rätt, fastighetsrätt och avtalsrätt, och bolagsrätt. Han har god processvana från tingsrätter, och hovrätter i hela landet, samt Högsta domstolen. Fredrik är ägare och grundare av Rättsakuten.

Fredrik talar flytande engelska, franska, ryska, tyska och förstår även spanska, italienska och polska.

Peter Dittmer

Peter har en juristexamen från 2007 och är inriktad på affärsrätt, fastighetsrätt, skatterätt och miljörätt. Efter att i mer än tio år ha bevakat och skrivit om rättsutvecklingen och gjort rättsutredningar arbetar Peter nu som processjurist.