Vårdnad, boende, umgänge

familjerätt

Familjerätt

Familjerätt är det rättsområde som omfattar de regler som rör några av de känsligaste situationerna i livet, nämligen relationer till närstående människor. Familjerätt och familjerättsjurist

Ensam vårdnad

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist föreligger när ett barns vårdnadshavare inte är överens om barnet. Vårdnadshavare ska vara överens om alla viktiga beslut och när de inte är

Ensam vårdnad

Vad krävs för växelvis boende?

Om ni är separerade och har gemensam vårdnad om ert barn kan det ibland vara svårt att komma överens om var barnet ska bo. Då

boende

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Domstolen avgör barnets bästa och

Ansökan

Ensam vårdnad

Den som är vårdnadshavare har det rättsliga ansvaret för barnets person. Vid ensam vårdnad har en förälder detta ansvar. På denna sida kan du läsa

Familjejurist
Ensam vårdnad

Vad kostar en vårdnadstvist

Vad kostar en vårdnadstvist? Har du separerat och har du svårt att komma överens med den andra föräldern om barnen? Då är du i en