Arv & testamente

Skriver testamente

Allt du behöver veta om testamente

Ett testamente ska återspegla testators yttersta önskan om fördelning av kvarlåtenskapen.Trots det finns det många frågor och oklarheter kring testamenten. Vi har därför här samlat

arvskifte

Vad är arvskifte?

Funderar du på vilka regler som gäller vid ett arvskifte? På den här sidan kan du läsa om arvskifte, vad det innebär, hur regler tillämpas

familjerätt

Familjerätt

Familjerätt är det rättsområde som omfattar de regler som rör några av de känsligaste situationerna i livet, nämligen relationer till närstående människor. Familjerätt och familjerättsjurist

Arvsrätt
Arv

Arvsrätt

Arvsrätten är ett rättsområde inom familjerätten som reglerar frågor kring den avlidnes arv, arvsordning, vem som är arvsberättigad och hur arvet ska fördelas mellan arvtagarna.

Arv och testamente

Hur går ett arvskifte till?

Arvsskifte är processen där den avlidnes tillgångar och skulder fördelas mellan arvingarna enligt arvsrättsliga regler eller testamente. Det inkluderar inventering, värdering och fördelning av tillgångar

Arv och testamente

Arvstvist – Hur löser man en arvstvist?

Arvstvister kan uppstå när det finns oenighet och konflikter kring fördelningen av en persons tillgångar efter deras bortgång. Det är en situation där olika arvingar