Äktenskap

Familjejurist
Familj

Familjejurist i Stockholm

Familjejuristen i Stockholm löser din arvstvist, vårdnadstvist eller skriver testamente. Har något hänt i din familj och behöver du komma i kontakt med en familjejurist

Äktenskap

Bodelning

Bodelning är en juridisk process som sker vid en separation eller skilsmässa, där paret delar upp sina gemensamma tillgångar och skulder. Genom bodelning regleras fördelningen

Äktenskap

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord, även känt som en prenuptial agreement (PNA) eller äktenskapsavtal, är ett juridiskt bindande avtal som upprättas mellan två personer före äktenskapet eller under

Äktenskap

Enskild egendom

Enskild egendom är den egendom som ägs av en maka eller sambo och som inte ska ingå i bodelningen när äktenskapet eller samboskapet upphör. Den egendom som inte

Äktenskap

Äktenskapsförord och enskild egendom

Äktenskapsförord och enskild egendom Äktenskapsförord är dokument där makar eller blivande makar bestämmer att viss egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans

Enskild egendom

Enskild Egendom

Enskild egendom är den egendom som ägs av en maka eller sambo och som inte ska ingå i bodelningen när äktenskapet eller samboskapet upphör. Den egendom som inte

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.