Köp av fastighet

fastighetsrätt

Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätten bryter den vanliga strukturen på juridiken och handlar om alla frågor kopplade till fastigheter. Den brukar delas in i den allmänna och den speciella

Dolda fel i hus
Dolda fel

Dolda fel i hus

Regler om dolda fel är ett sätt att fördela ansvaret mellan köparen och säljaren. Vid husköp ansvarar köparen för upptäckbara fel och säljaren för dolda