Uppsägning

avtalsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella arbetsrätten.En

Av med jobbet

Har du blivit uppsagd?

Har du blivit uppsagd? Rättsakuten reder ut begreppen för dig. Vi ger dig redskapen för att försvara dig. Kunskap är makt. Rättsakuten har uppmärksammat att

Uppsägning

Har du blivit uppsagd?

Har du blivit uppsagd? Rättsakuten reder ut begreppen för dig så du slipper ta onödiga risker, kunskap är makt. Rättsakuten har uppmärksammat att både arbetsgivare

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.