Köp av bostadsrätt

Dolda fel

Dolda fel

Regler om dolda fel är ett sätt att fördela ansvaret mellan köparen och säljaren. Alla slags köp – till exempel köp av fastighet, köp av

Bostadsrätt

Dolda fel i bostadsrätt

Planerar du att köpa en bostadsrätt och oroar du dig för dolda fel i bostadsrätten? Har du redan köpt en bostadsrätt och upptäckt ett fel?

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.