Arvsrättspodden

Fredrik Jörgensen

Oskiftade dödsbon – avsnitt 23

I detta avsnitt utforskar Fredrik och Kim oskiftade dödsbon och dess regleringar, där de särskilt fokuserar på tvingande bestämmelser såsom att dödsbodelägare som skadar boet

Fredrik Jörgensen

Klander av testamente – avsnitt 21

I detta avsnitt fokuserar Fredrik och Kim på klandring av testamente och går igenom hur man kan gå till väga i en sådan process. Lyssna

Fredrik Jörgensen

Tio skäl att skriva testamente – avsnitt 19

I det här avsnittet delar vi tio övertygande skäl att skriva testamente, där vi går igenom viktiga överväganden som att bestämma fördelningen av kvarlåtenskapen, omsorg

Fredrik Jörgensen

Testamente och testamentstagare – avsnitt 17

I detta avsnitt granskar vi viktiga aspekter kring testamente och testamentstagare. Vi diskuterar kravet på att inkludera testamentet i bouppteckningen samt de två huvudtyperna av

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.