Rättegång

processrätt

Processrätt

Processrätt är det rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden. Här i Sverige så utgörs den centrala lagstiftningen inom rättsområdet av rättegångsbalken. Begrepp inom

Hinder

Vad är rättegångshinder?

Om du vill stämma någon är det viktigt att veta om det föreligger några rättegångshinder. Om det finns rättegångshinder och det är uppenbart att målet

Ansökan

Vad är betalningsföreläggande?

Betalningsföreläggande har blivit allt vanligare på den svenska marknaden idag. Det innebär att om du får ett inkassobrev med ett inbetalningskrav angående en skuld och ändå

Ansökan

Stämningsansökan

För att stämma någon och ta en tvist till domstol behöver du skicka in en stämningsansökan. Ansökan måste vara skriven på ett visst sätt för

stämd
Rättegång

Har du fått brev om stämning?

Om du har fått hem ett brev om stämning så är det någon som vill ta dig till domstol och utkräva något av dig. Här

Rättegång

Hur går en rättegång till?

Den som aldrig har varit i domstol vet inte hur en rättegång går till. Det kan vara nervöst och kännas obehagligt. Läs om käromål och

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.