Betalningsföreläggande

Vad är betalningsföreläggande?

Betalningsföreläggande har blivit allt vanligare på den svenska marknaden idag.

Det innebär att om du får ett inkassobrev med ett inbetalningskrav angående en skuld och ändå inte återbetalar den så kan personen eller företaget du är skyldig pengar ansöka om ett föreläggande hos kronofogden.

Ansökan om betalningsföreläggande – Hur det går till

Den som har en fordran d.v.s borgenären kan vända sig till kronofogdemyndigheten (förkortas KFM) för att ansöka om så kallat betalningsföreläggande (förkortas BF). Förfrågan till KFM är där hela processen börjar.

Förfrågan till Kronofogden (KFM) ifrån borgenären

Förfrågan kommer in till kronofogdemyndigheten där en borgenär begär en gäldenär att erkänna sin fordran mot denne.

Kronofogden skickar ut papper till gäldenären

Gäldenären måste skriva under föreläggandet eller bestrida det d.v.s. att den anser att den inte är skyldig pengar, eller erkänna fordran samt posta det till kronofogdemyndigheten.

Betalningsföreläggande utslag

Ett obesvarat föreläggande kan innebära att fordran fastställs i ett s.k. utslag.

Har du fått ett utslag mot dig så har du möjligheten att överklaga det inom en månad för att förhindra att kronofogden gör en utmätning av din egendom.

Ett bestritt betalningsföreläggande kan eventuellt gå vidare till tingsrätt för prövning – och behandlas då som ett vanligt tvistemål, eller FT- mål (förkortning av förenklat tvistemål om beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp, d.v.s. 22500 kr 2019).

Betalningsföreläggande och företag

Många väljer som företagare att stämma in motparten genom att skicka ett föreläggande istället för stämningsansökan då det kan se bättre ut inför tingsrätten. Det ger svaranden möjlighet att ta ställning till fordran utan att rättegångskostnader har upparbetats.

Det står också angivet i rättegångsbalken att detta sätt är att föredra än att stämma direkt.

Som privatperson är det en ovanligare väg att gå.

Lag om betalningsföreläggande samt juridisk hjälp vid inkasso

Vi kan bistå dig att hjälpa dig driva in ärendet samt hantera föreläggande som juridisk hjälp vid fordran.

Vi kan även hjälpa dig som har fått ett föreläggande med den juridiska hjälp som det kan behöva.

Rättsakuten är en strategisk partner gällande juridisk hjälp och har bred erfarenhet av ärenden med betalningsföreläggande.

Kontakta oss idag för konsultation