De flesta som anlitar en jurist gör det för första gången och har ingen aning om vad det kostar. Läs om vad det kostar och vilka sätt det finns att få hjälp med kostnaden.

Det kan bli dyrt

Det första och viktigaste som den som anlitar en jurist måste förstå är att det kan bli dyrt. Jurister är välutbildade personer med ett kvalificerat arbete. De tar betalat för sina tjänster. Att anlita en jurist för att föra talan i ett tvistemål i tingsrätt är jämförbart med några av de dyraste kostnaderna i livet, som att renovera ett badrum eller att köpa en bil.

Mindre ärenden och större ärenden

Mindre ärenden, såsom att skriva ett avtal eller att utvärdera en tvist, kan en jurist ofta utföra till en fast kostnad. Det är lättare för juristen att överblicka och detta ger en extra trygghet för kunden.

Större ärenden, såsom att föra talan i ett tvistemål, utförs nästan alltid mot en timtaxa. Det är fri prissättning och juristen väljer själv vilken timtaxa han eller hon ska använda. Rättsakuten har timtaxan 2 500 kronor inklusive moms för privatpersoner och 3 000 kronor exklusive moms för företag.

Motparten betalar

Om ditt ärende är en tvist och om du till slut vinner tvisten i domstol kommer motparten i vissa fall att vara tvungen att betala för dina ombudskostnader. Men det gäller inte alla tvister och ibland får du inte betalt för hela kostnaden. De flesta tvister slutar också med en förlikning och då får vardera part i normalfallet betala sina egna ombudskostnader.

Rättshjälp och rättsskydd

I många fall kan den som anlitar en jurist få rättshjälp eller rättsskydd.

Rättshjälp är ett statligt stöd vars storlek beror på vilken inkomst och vilken förmögenhet som du som kund har. Enkelt uttryckt är grundkravet att du tjänar mindre än 260 000 kronor per år.

Rättsskydd är ett skydd via din företags- eller hemförsäkring. Hur skyddet ser ut beror på villkoren ditt försäkringsbolag tillämpar, men oftast finns en självrisk, till exempel 9 000 kronor plus 20 procent av totalkostnaden.

Varken rättshjälp eller rättsskydd täcker alla slags uppdrag. För det första är det tvister som täcks, men alla tvister täcks inte. Det är framför allt civilrättsliga tvister inför domstol som omfattas. Hör med Rättshjälpsmyndigheten eller ditt försäkringsbolag om du är osäker vad som gäller.

Fråga juristen!

Informationen här är allmän och det finns ofta speciella regler för olika tvister. Det är också olika hur mycket olika tvister kostar, för att inte tala om mindre ärenden, såsom att skriva avtal.

Rättsakutens jurister kan hjälpa dig att uppskatta kostnaden för ditt ärende! Fyll i ett av våra formulär med dina frågor, så kontaktar vi dig!

Kontakta Rättsakutens jurister!