Obeståndsrätt

Vad är obeståndsrätt?

Obeståndsrätt är det rättsområde som handlar om när fysiska och juridiska personer är oförmögna att reglera sina skulder. Rättsreglerna inom obeståndsrätten reglerar frågor som – Hur ska en borgenär få betalt från en person eller företag som är i obestånd? Ett företag kan välja att söka företagsrekonstruktion, att träda i likvidation, eller att ansöka om konkurs – det finns olika förutsättningar och för- och nackdelar med de tre olika förfarandena – som dessutom ger olika konsekvenser för borgenärna liksom gäldenärerna. En fysisk person kan begära sig själv i konkurs,  s k personlig konkurs eller begära skuldsanering.  Ansökan om konkurs, likvidation och rekonstruktion görs i behörig tingsrätt, oftast den tingsrätt där styrelsen har sitt säte, eller där du som privatperson är skriven.

Obeståndsrättsjurist som kan hjälpa dig

Rättsakuten kan hjälpa dig välja rätt väg att gå om du eller ditt företag har hamnat på obestånd. Vi kan förutse konsekvenserna och välja rätt alternativ för dig. Om du har hamnat i obestånd, eller är på väg in i det – kan vi hjälpa dig. Det är som regel bättre att kontakta oss förr än senare.

Centrala begrepp inom obeståndsrätten:

  • Konkurs
  • Obestånd
  • Likvidation
  • Skuldsanering
  • Konkursförvaltare
  • Återvinning
  • Företagsrekonstruktion
  • Fristdag

Behöver du hjälp med obeståndsrätt?

Om ditt företag lider av likviditetsbrist, eller om din affärsidé inte funkar – ring oss direkt ska vi reda ut vad vi kan göra för att hjälpa bolaget på traven.

Vår specialist på obeständsrätt, obeståndsjurist Fredrik Jörgensen har djupa kunskaper inom obeståndsrätt både vad gäller att hantera bolagets förpliktelser inför förestående konkurser. Vi kan reglerna om återvinning – vilka betalningar som är tillåtna och hur lång tid innan dagen för konkurs – den s k fristdagen. Vi kan hjälpa er om ni har fått konkursförvaltares beslut om återvinning mot er. Många konkurser kan undvikas genom att förhandla med borgenärerna och träffa ett s k ackord. Har ni hamnat på obestånd på grund av obetalda skatter? Rättsakuten hjälper er få svar på era frågor.

 

 

Kontakta oss idag för konsultation