Arvsrätt

Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig i arvsrätt.

Arvsrätten

Arvsrätt är den samlade beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur en avliden persons tillhörigheter ska fördelas.

När du behöver en jurist arvsrätt så kan du lugnt vända dig till Rättsakuten AB!

Vi här på Rättsakuten arbetar inom svensk och internationall arvsrätt och vi biträder våra klienter vid alla typer av frågeställningar och ärenden.

När det gäller:

  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Testamenten

Så är dessa, liksom upprättandet av sådana handlingar, sådant som vi på Rättsakuten kan hjälpa dig med. Men vi biträder dig också gärna vid tvister med anknytning till olika arvsrättsliga situationer.

Behöver jag en jurist eller en advokat?

En jurist kan göra mycket inom arvsrätt - det mesta, faktiskt - men om du är absolut säker på att du verkligen behöver advokat arvsrätt, vilket många googlar på när de har frågor om arvsrätten, så rekommenderar vi att du vänder dig till någon bra advokatbyrå som är specialiserade inom det arvsrättsliga området.

Att anlita en advokat behöver inte nödvändigtvis bli dyrare, men det kan dock ibland bli något kostsammare.

Rättsakuten kan det här med arvsrätt

Mångårig erfarenhet och djupgående kunskaper inom arvsrätten gör det möjligt för oss att hjälpa dig, t.ex. med frågor om testamenten och andra rättshandlingar. Vi kan hjälpa dig med tolkningsfrågor eller laglottskränkningar också. Behöver du hjälp med att upprätta en bouppteckning, så är även det något som vi kan ta hand om åt dig.

Det här med testamente, bouppteckning och arvsskifte - tre huvudbeståndsdelar inom arvsrätten

Testamente

Testamente är en del av arvsrätten.

  • När du skriver ett testamente så styr du över hur din egendom, din förmögenhet och dina övriga tillgångar skall fördelas bland dina anhöriga och/eller dina vänner eller olika organisationer eller liknande den dag du själv är borta.
  • Om du och din partner är sambo så bör ni tänka igenom det här med testamente. Sambor ärver nämligen ingenting, om detta inte har avtalats i ett testamente, vilket många gånger kan komma som en obehaglig överraskning vid partnerns bortgång.

Ett testamente måste vara såväl skriftligt som egenhändigt undertecknat för att träda i kraft.

Bouppteckning

Bouppteckning är en del av arvsrätten.

  • När en person avlider så måste en bouppteckning förrättas.

Om vi för ett ögonblick skippar juristsnacket så innebär det i klartext att man måste göra en noggrann, detaljerad och korrekt förteckning över samtliga tillgångar och skulder som den döde hade vid sin bortgång.

Arvskifte

Arvskifte är en del av arvsrätten.

  • Ett arvskifte innebär att den avlidnes egendom, förmögenhet och övriga tillgångar fördelas mellan dennes anhöriga och/eller vänner eller olika organisationer.
  • Huvudregeln för ett arvskifte är att en bouppteckning först har förrättas (se ovan) och att den avlidnes skulder har betalats.

I och med arvskiftet så upphör också dödsboet i regel att existera.

Behöver du hjälp med frågor som rör arvsrättsliga frågor?

Ta gärna kontakt med oss ifall du skulle behöva vår hjälp i arvsrättsliga frågor.

Rättsakuten AB - juristerna som du vill ha vid din sida när det gäller arvsrätt.