Företagsöverlåtelse

inkråmsöverlåtelse

Inkråmsöverlåtelse bolag

I denna artikel ska vi gå igenom vad en inkråmsöverlåtelse är och hur den kan fungera. Det finns ett antal saker att ha i åtanke

Bolaget

DD Företagsbesiktning (due diligence)

Ska du förvärva ett företag och undrar hur du bör utföra en juridisk dd företagsbesiktning? Läs vidare så förklarar vi vad du måste tänka på.

företag

Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelser är en process där ett företag överför ägande och kontroll till en annan part. Det kan ske genom försäljning, fusion eller förvärv. Innehållsföreteckning: Hur