Viktiga lagar

bolagsstyrning

Vad innebär bolagsstyrning i ett aktiebolag?

Bolagsstyrning är en av de absolut viktigaste delarna i ett aktiebolag och därför är bolagsstyrning också mycket välreglerat i aktiebolagslagen. Kapitlen 3, 7, 8 och

bolagsrätt

Bolagsrätt

Rättsakuten är flitigt anlitad i bolagsrättsliga ärenden alltifrån företagsfusioner till styrelsearbete och bolagsstämmor. Rättsakutens bolagsjurist har god koll på forskningsläget inom bolagsstyrning och allt vad

immaterialrätt

Immaterialrätt

Immaterialrätt och immaterialrätten är det rättsområde som handlar om skydd för olika former av immateriell egendom, såsom patent, varumärken, mönster, upphovsrätt till litterära och konstnärliga

associationsrätt

Associationsrätt

Associationsrätt är den del av juridiken som rör associationer, en sammanslutning mellan fysisk och/eller juridisk personer samt enkla bolag. Association är sammanslutning som har medlemmar

Aktieägare

Kunskap om aktiebolagslagen är makt.

Aktiebolagslagen reglerar ett aktiebolags födelse, verksamhet och konkurs eller likvidation. Allt som rör registreringen och upprättandet av ett aktiebolag finns beskrivet och reglerat i aktiebolagslagen.