Skiljeförfarande

skiljemannarätt

Skiljemannarätt-skiljedom

Skiljemannarätt avser när en tvist prövas genom en så kallad skiljeklausul istället för en domstol. Det sker ofta inom internationell handel, där parterna på förhand