Styrelse

Företrädaransvar i aktiebolag
Ansvarsgenombrott

Företrädaransvar i aktiebolag

Har du några frågor kring företrädaransvaret eller behöver du hjälp i ett ärende som rör aktiebolag? Vi på Rättsakuten är duktiga på bolagsrätt och kan

företag

Styrelsens ansvar enligt aktiebolagslagen

Styrelsen är den grupp av personer i ett aktiebolag som är ansvarig för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen väljs ut av ägarna när

Aktiebolagslagen

Styrelsemöte enligt aktiebolagslagen

Allt du behöver veta om styrelsemöten i aktiebolag Det kan kännas krångligt med alla krav på hur styrelsemöten i aktiebolag ska skötas för att de