Vi har tidigare skrivit om IP-ägaravtal och hur viktigt detta är att få på plats i ett tidigt skede. Som nystartat företag, eller så kallad startup, har man ofta immateriella tillgångar, såsom ideer, kunskap eller varumärke. Dessa tillgångar bör skyddas, så att ingen annan kan kopiera dina idéer.

Upphovsrätt är en av de mer vanliga IP-ägaravtalen som finns. De flesta av oss associerar nog upphovsrätt med konstnärer, författare och musiker. Och det är just här som upphovsrätten kommer in i bilden.

Upphovsrätten kommer till när verket skapas

Till skillnad från de flesta övriga juridiska bestämmelser, behöver inte upphovsrätten avtalas eller registreras. Om du exempelvis skrivit en låt, behöver du alltså inte ansöka om upphovsrätt för att låten ska anses vara din. I samma stund som du skapar ett alster, gäller upphovsrätten.

Vad krävs för att ett verks ska omfattas av upphovsrätt?

För att ett verk ska omfattas av upphovsrätt, måste det framförallt vara unikt. Det är patent- och registreringsverket som reglerar upphovsrätten i sverige. Man pratar då om någonting som heter verkshöjd, vilket innebär att ett verk måste uppnå en viss grad av originalitet för att omfattas av upphovsrätten. 

Om du exempelvis skapat en programvara som bygger på kod som du tagit fram, behöver koden vara så pass originell att en kopia av koden blir uppenbar. Samma gäller för musiker. En låt måste vara tillräckligt originell, för att det ska kunna gå att fastställa att en eventuell kopia faktiskt är just en kopia och inte ett slumpartat utfall där låtarna “råkar” vara lika varandra. 

Hur länge gäller upphovsrätten?

I sverige har vi ett relativt långt skydd för upphovsrätt. Om du skapat ett verk, innehar du upphovsrätten till detta fram till 70 år efter din död. Det innebär att du aldrig, så länge du lever,  behöver oroa dig över att det du skapat ska bli fritt tillgängligt för andra att använda sig av. 

Dela med sig av upphovsrättsskyddat material

Bara för att material är upphovsrättsskyddat, innebär det inte att man inte kan dela med sig eller använda sig av materialet. Dock behöver man be om tillstånd från upphovsrättsinnehavaren innan man använder sig av materialet. 

Om du ska använda dig av material i din verksamhet och där materialet är upphovsrättsskyddat, är det mycket viktigt att du ber om tillåtelse att få använda materialet. Kanske köper du dig rätten att få använda det och skriver i samband med det ett avtal. Då har du ett papper på att du får lov att använda materialet. 

Skriftligt godkännande

Se till att få ett skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren, för att undvika framtida konflikter och missförstånd. 

Om du är innehavare av upphovsrätt så har du möjlighet att ge andra tillåtelse att använda sig av ditt material. Under vissa omständigheter vill du ta betalt för det och eventuellt avtala om villkoren. 

Tänk på att det finns många olika tillvägagångssätt för att ge någon tillåtelse att använda sig av ditt material. Om du exempelvis är musiker och någon vill göra en cover på en av dina låtar, var då noga med att avtala om villkoren. Ska artisten få lov att göra flera olika versioner, eller bara en?

Köpa eller sälja en upphovsrätt

Man kan köpa och sälja upphovsrätter. Det är inte helt ovanligt att låtskrivare säljer sina låtar till skivbolagen. Här finns det också lika avtal att skriva. Kanske vill man även ta del av eventuella pengar som låten kommer att inbringa i framtiden? Då är det viktigt att detta avtalas om. Gör man inte det kan man få mycket svårt att få in några pengar utöver själva köpesumman för upphovsrätten. 

Det samma gäller om du som företagare vill köpa upphovsrätten för programkod, en uppfinning eller en idé. Var noga med att ta juridisk rådgivning för att gå igenom eventuella avtal. Det är viktigt att undvika situationer där man investerar i en upphovsrätt, men där det visade sig bli en dyr affär på sikt, då det finns klausuler i avtalet som tvingar dig att betala royalties eller liknande.

Utökat skydd för företag

Att hävda sin upphovsrätt kan många gånger vara en komplicerad historia. Lagstiftningen är full av undantag och mycket bygger på tolkningar och bedömningar av vad som är originellt och vad som inte är det. För företag finns det ett utökat skydd för upphovsrätten i och med att ett företag som regel stiftar en massa andra avtal där det finns klausuler gällande upphovsrätt. 

Exempel på sådana avtal är anställningsavtal, där man kan avtala att immateriella tillgångar som den anställda skapar inom anställningens ramar tillför företaget. På samma sätt kan man reglera upphovsrätten i samband med ett partneravtal mellan två företag. 

Viktigt att tänka på för startup

Som startup har man mycket att tänka på och många bollar i luften. Fokus ligger ofta på att få igång verksamheten, att börja sälja produkter, eller att locka nya investerare Många glömmer bort hur viktigt det är att få rätt avtal på plats så tidigt som möjligt. 

Upphovsrätt aktualiseras inom många olika verksamheter, vissa mer än andra. Beroende på vilken bransch ni verkar i kan upphovsrätt vara mer eller mindre relevant. Här följer några exempel på de vanligaste tillgångarna som skyddas av upphovsrätt.

 • Böcker
 • Låtar
 • Målningar
 • Ritningar- 
 • Design
 • Filmmanus
 • Blogginlägg
 • Skulpturer
 • Låtar
 • Melodier
 • Filmer
 • Fotografier
 • Datorprogram
 • Mobila applikationer

Framförallt ska du vara uppmärksam på när du är inne på någon annans upphovsrätt. Det är lätt hänt att man får inspiration från någon annan och skapar någonting som helt enkelt är för likt. Då är det alltid bäst att ta det säkra före det osäkra och stämma av med den som innehar upphovsrätten. Se till att få ett skriftligt OK!

Anlita Rättsakuten för juridisk vägledning

Vi på Rättsakuten har tagit fram ett speciellt erbjudande för just startups. Vi vet vilka utmaningar man står inför och vi vet dessutom vilka juridiska fallgropar man ska undvika. Självklart är upphovsrätten en del av vårt upplägg och någonting vi tittar i detalj på när vi jobbar tillsammans med er. 

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om vårt erbjudande för startups och hur vi kan hjälpa just er verksamhet!

Jurist Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!