En totalentreprenad är när entreprenören är ansvarig för såväl projekteringen som genomförandet av arbetet. Entreprenören ansvarar inte bara för utförandet, utan även för att entreprenaden uppfyller de avtalade funktionskraven.

ABT 06 mall

Rättsakuten har tagit fram gratismaterial gällande ABT 06. Fyll i dina uppgifter här nedan för att ta del av de allmänna bestämmelserna och begreppsbestämningarna med anmärkning. 

Ta del av gratismaterialet gällande ABT 06 här

Totalentreprenad ABT 06: Att tänka på när du som beställare skriver ABT 06-avtal

ABT 06 är entreprenadbranschens viktigaste och primära föreskrifter och innehåller Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader och avser byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Totalentreprenad ABT 06 är byggbranschens viktigaste avtal.

Bostadsrättsföreningar, och andra beställare behöver hjälp vid skrivande av totalentreprenad med ABT 06-avtal, då det finns många fallgropar om det inte görs rätt. I synnerhet ÄTA-arbeten kan bli mycket kostsamma om inte särskild hänsyn tas för att begränsa dem.

 • Ta in fem anbud från olika entreprenörer. Det ger en möjlighet att jämföra prisskillnader och hitta det anbud som passar bäst.
 • Genomför kreditupplysning för att få en uppfattning om entreprenören ekonomiskt är tillräckligt likvid att genomföra uppdraget.
 • Ta ut referens från tidigare konsumenter entreprenören genomfört uppdrag åt. Kontakta och ställ frågor till tidigare beställare kring tilltänkt entreprenör.
 • Begär in en detaljerad beskrivning som redogör vad du som beställare köper. Kunskap om varans innehåll skapar trygghet i ett beställarled.
 • Läs igenom anbud och ställ frågor om vad entreprenören erbjuder i sin offert och beskrivningshandlingar. Genom ökad kunskap kring sin beställning blir det lättare att följa med under genomförandeprocessen.
 • Om det känns för svårt och osäkert bör du som beställare kontakta sakkunnig inom avtalsskrivning för entreprenad. Då kan du få den hjälp som behövs för att undvika problem som kan uppstå i efterhand.
 • Läs igenom offert och avtal gemensamt med entreprenören. Efter genomgång ska du som beställare känna att du begriper avtalets innehåll.
 • Begär in en teknisk beskrivning, AMA-beskrivning, och referensbilder som komplement till lämnat offertförslag. Det ger en mer omfattande uppfattning om varans innehåll.
 • Gå igenom samtliga underlag och skapa en bild av vad entreprenören erbjuder. Var uppmärksam på de reservationer som offerten innehåller. Innan avtalsskrivning bör reservationer beskrivas grundligt och om möjligt undantas ifrån avtalet. Reservationer medför extra kostnader för beställaren och således i förlängningen slutpris över förväntad entreprenadbudget.
 • Försäkring täcker inte avhjälpande av fel utan enbart skador.
 • Genom avtalsformen ABT 06 agerar leverantören totalentreprenör med uppdraget att både projektera, projektleda och utföra med totalansvar under byggprocessen. Det är totalentreprenörens ansvar att framta erforderliga projekteringsunderlag.

Sammanfattning

Totalentreprenad ABT 06 – genom ABT 06-avtalet är det leverantören som agerar som totalentreprenör och ansvarar därmed för projekteringen – upprätta handlingar som ritningar och föreskrifter samt ansvarar för utförandet av arbetet. ABT 06 är en av de vanligaste standardavtalet för entreprenader och den främsta fördelen är att du och entreprenören inte behöver ödsla tid på att utforma eget avtal. Eftersom standardavtal ofta nyttjas finns det en mängd rättsfall som hanterar just ABT 06.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Entreprenadrätt är vårt expertisområde och vi kan hjälpa dig som beställare att skriva avtalet så tidigt som möjligt för att undvika hantverkartvister och förseningar – vilket du sparar pengar på genom förseningskostnader och andra dyra kostnader som kan tillkomma.

Rättsakuten samarbetar med erfarna byggherrar och hantverkare som kan allt i minsta detalj med allt från köks- och badrumsrenoveringar till totalentreprenader av skolor och större fastigheter än så. Om du som konsument är i ett hantverkar- eller entreprenadprojekt och anlitar Rättsakuten så kommer du att få övertaget om du skulle hamna i en tvist.    Allra helst undviker vi att hamna i tvist- om vi kan.

Om du vill veta mer om Rättsakutens erbjudande inom om AB 04 klicka här, ABS 18 klicka här, för en överblick över ABT U-07 klicka här, för Hantverkarformuläret klicka här. För en överblick över entreprenadrätt, klicka här. Vill du veta vilka olika sorters entreprenader som finns klicka här. Vill du veta hur du som enterprenör ska undvika att hamna i skadeståndsansvar, klicka här.

ABT 06

ABT 06 har bred tillämpning bland byggprojekt.

Entreprenadtvist med ABT 06 avtal eller hantverkarformulär?

Har du hamnat i tvist klicka denna länk om skiljedom inom entreprenadrätt ABT 06.  För att förbereda dig inför tvisten kan du läsa mer om hur agera inför tvisten. Rätttsakuten är specialister på tvistelösning i allmänhet och skiljeförfarande i synnerhet. Rättsakuten har koll på  rättsfall i entreprenadrätt – – Väger fackkompetens tyngre i entreprenadtvist? samt Försening i entreprenadtvist – Vem har rätt? Rättsakuten kan entreprenadrätt och entreprenadtvister.

Råkat ut för avtalsbrott och behöver hjälp med att beräkna skadestånd?

Behöver du hjälp skriva ABT 06 avtal?

Letar du efter AB 04 istället?

ÄTA arbeten och reservationer.

Olika sorters entreprenader.

Rättsakuten har tagit fram gratismaterial gällande ABT 06. Fyll i dina uppgifter här nedan för att ta del av de allmänna bestämmelserna och begreppsbestämningarna med anmärkning. 

Ta del av gratismaterialet gällande ABT 06 här

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-384907

Ladda ner gratismaterialet här