E-handelslagen för företagare | Att tänka på

E-handelslagen gäller både för företagare och konsumenter. Men det finns viktiga lagar och regler som du bör ha koll på när du säljer varor och tjänster på internet. Framförallt är det e-handelslagen, distansavtalslagen och avtal utanför affärslokal (DAL).

Innehållsförteckning:

E-handelslagen
Rättsakuten förklarar närmare när E-handelslagen gäller.

När gäller e-handelslagen?

Lagen gäller när du som företagare säljer varor och tjänster via internet. E-handelslagen är ett skydd för konsumenten som köper varor eller tjänster av dig som företagare och tillhandahåller dessa på distans.

E-handelslagen gäller inte vid:

 • beskattning
 • behandling av personuppgifter på internet
 • spel och hasardspel där pengar satsas.

Innan konsumenten genomför ett köp

I lagen ställs det krav på dig som säljer varor och tjänster på internet. Det regleras även att du ska lämna viss information på din webbsida innan konsumenten genomför ett köp:

 • Ditt namn, organisationsnummer, adress och e-post.
 • Ange klar och tydlig information om vad varor och tjänster kostar. Tillkommer det skatter och fraktkostnader ska detta anges separat.
 • Informera konsumenten att de har 14 dagars ångerrätt.

Det är viktigt att tänka på att konsumenten som handlar av dig måste vara myndig för att avtalet ska vara giltigt. Du som företagare ska försäkra dig om att konsumenten som gör ett köp från dig inte är minderårig, eller att du har vårdnadshavarens samtycke.

Ångerrätten

Säljer du varor eller tjänster till konsumenter via exempelvis internet, telefonförsäljning eller vid hembesök är det din skyldighet att lämna 14 dagars ångerrätt. Även om du säljer varor eller tjänster i butik men har kontaktat konsumenten utanför butik gäller ångerrätten:

 • Som grundregel har konsumenter rätt till 14 dagars ångerrätt vid köp på distans och utanför affärslokal, det finns dock vissa undantag.
 • Ångerfristen börjar gälla dagen efter konsumenten mottagit varan du sålt.
 • Ångerfristen börjar gälla dagen efter konsumenten ingått avtal med dig för tjänsten du sålt.
 • Innan konsumenten genomför ett köp (ingår ett avtal) är du skyldig att förse konsumenten med information om ångerrätten. Otillräcklig information ger förlängd ångerfrist.
 • Ångerrätten gäller dock inte för alla slags köp, exempelvis vid köp av resa eller en specialtillverkad produkt.
 • Konsumenten själv ska bekosta returfrakten om denne ångrat sitt köp, om du har informerat om detta innan köpet vill säga. Handlar det däremot om en reklamation (fel på vara) är det du som företag som står för returfrakten.

Alternativ tvistlösning

Företag som säljer varor och tjänster på internet måste tillhandahålla information om alternativ tvistlösning.

Begreppet alternativ tvistlösning betyder att en konsument som inte är nöjd med varan eller tjänsten kan gå till nämnd för att lösa tvisten med företaget som sålde varan eller tjänsten, istället för att gå till domstol. Den mest kända nämnden är Allmänna reklamationsnämnden (ARN), det finns även andra.

En del branschorgan har ett krav att medlemmarna ska följa nämndernas beslut eller förpliktar sig att delta i nämndernas arbete. Är ditt företag medlem i ett sådant branschorgan anses du ha förbundit dig att bruka alternativ tvistlösning. Detta ska du informera  konsumenterna på din webbsida och även i det skriftliga avtalsvillkoren. Det är även ett krav enligt lagen att du informerar om du lovat att själv medverka vid alternativ tvistlösning.

Denna information måste innehålla Allmänna reklamationsnämndens webbadress och postadress, eller en annan nämnd som är behörig att hantera tvisten. Informationen ska framgå på ett klart, förståeligt och lättillgängligt sätt, exempelvis på din webbsidas sidfot ha en rubrik för tvistlösning där det framgår din förpliktelse och kontaktinformation till den berörda tvistlösningsnämnden.

EU-kommissionens onlineplattform

Säljer du varor eller tjänster på internet ska du även på din webbsida länka till EU-kommissionens onlineplattform, och din mejladress. Det ska du göra även om du bara säljer på svensk marknad. Meningen med denna plattform är främst att konsumenter och företag har en plats att vända sig till som kan pröva gränsöverskridande e-handel.

När konsumenten gör en beställning

Lagen ställer även krav på dig när en konsument gör en beställning:

 • Det måste finnas tekniska hjälpmedel som gör att konsumenter kan upptäcka och rätta till inmatningsfel innan de skickar iväg beställningen. Du måste också informera om hjälpverktyg och de steg som konsumenterna måste gå igenom för att göra en beställning.
 • Det måste tydligt informeras vilket språk konsumenterna kan använda för att göra beställningar.
 • Konsumenter måste omedelbart få orderbekräftelse via mejl.
 • Avtalsvillkoren för beställningen måste tillhandahållas på ett sätt som gör det möjligt för konsumenter att spara dem.

Säljer du varor eller tjänster på distans och undrar hur det fungerar, eller har du hamnat i tvist med en konsument? Kontakta Rättsakuten för rådgivning och assistans!

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.