Avtalsformen ABT-U 07 – tillägg vid utförandeentreprenader

Den senaste upplagan av standardavtalet med Allmänna Bestämmelser är ABT U 07 och nyttjas mellan totalentreprenören och underentreprenören när ABT 06 används i avtalet mellan beställaren och generalentreprenören.

Innehållsförteckning: 

ABT U-07 är avtalsformen för underentreprenader inom ramen för ABT 06 avtalet.

Att tänka på när du som beställare skriver ABT-U 07 avtal

Den senaste upplagan av standardavtalet med Allmänna Bestämmelser är ABT-U 07 och nyttjas mellan totalentreprenören och underentreprenören när ABT 06 används i avtalet mellan beställaren och generalentreprenören. ABT-U 07 är ett tillägg till ABT 06 och är avsett att användas i förhållandet mellan underentreprenör och dess uppdragsgivare.

Allmänna bestämmelser för utförandeunderentreprenader, är avsedda att användas i avtal mellan generalentreprenören och underentreprenören där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören. ABT-U 07 är avsedda att användas vid utförandeunderentreprenader, det vill säga då hela eller en väsentlig del av projekteringen åvilar beställaren eller dennes uppdragsgivare. I övrigt kan ABT-U 07 användas samtidigt som AB 04 eller ABT 06.

  • Var noga med att utlämnat kalkyleringsunderlag motsvarar kommande uppdrag. Mängder och skalenligt beräkningsunderlag ska stämma och får inte göra avsteg från tilltänkt objekt. Beräkningsunderlagen är grunden till att kalkylen ska stämma.
  • Ta ut kreditupplysning på underentreprenören. Genom vetskapen om leverantörens finansiella status riskerar underleverantören obehagliga överraskningar i form av att underentreprenören inte klarar av att slutföra sitt uppdrag.
  • Ta ut referensobjekt som tilltänkt underleverantör tidigare genomfört. Kontakta referenskund för beskrivning om utvald offertlämnare. Att genomföra sådan lysning skapar en uppfattning och vetskap om underleverantören i fråga.
  • Skapa en uppfattning om underentreprenörens organisation och metodik. Är leverantören rätt för just din organisation och kommer dessa två bolag kunna samarbeta. Att ha en likvärdig syn på utförande och byggprocesshantering borgar för ett kommande samarbete.
  • Begär in flertalet offerter inför urvalsprocessen. Det ger en möjlighet att genomföra jämförelser mellan de olika anbudsgivarna. Fler offertförslag ger även möjlighet att syna om anbudsgivarna framkommit med kreativa lösningar i sina anbud.
  • Var noga med att underrätta att underleverantören är medveten om stycket ”Ansvar och avhjälpande” punkt 8 med hänvisning till stycket ”Organisation” punkt 5. Dessa punkter avhandlar vite om försummelse att bära och uppvisa behörighet på entreprenad i form identifieringsbricka. Vite utgår med 500 kr per dag.
  • Gå gemensamt med anbudsgivare innehållet i det offererade anbudet och bearbeta underlaget. Att genomgå noggrann avsyning av underlaget under upphandlingsprocessen kan medföra notering av felaktigheter i sådant skede och således undantagande av upptäckta brister.
  • Se över det offererade anbudspriset. Genom dialog och samförstånd kan viss prisjustering förekomma till huvudmannens favör. Inte ovanligt förekommande är att inlämnade offererade priser regleras vid förhandlingsbordet och skapar visst ytterligare ekonomiskt utrymme hos huvudmannen.Skriv in förfrågningsunderlaget problemlösningar för att skapa en uppfattning om leverantörens förmåga att vara behjälplig och innovativ. En leverantör som både trivs med och gillar att vara huvudmannen till lags har redan från inledande skede visat på samarbetsvilja. Sådan leverantör ska givas en första möjlighet till nästa skede i upphandlingsprocessen.
  • Innan tecknande av avtal bör uppdragsgivaren känna sig trygg och säker i sitt samgående med underentreprenör. Ett väl genomfört förstudiearbete skapar en stabilare samarbetsplattform mellan beställare och leverantör. Ett långsiktigt planerande för samverkan över tid har sin grund i ett väl genomfört planeringsarbete.

Sammanfattning

ABT-U 07 är den senaste upplagan av det standardavtal med Allmänna Bestämmelser och ämnas användas där avtal mellan totalentreprenör och underentreprenör upprättas. Avtalet ABT 06 ska redan finnas i grunden mellan beställaren och generalentreprenören för att detta avtal kan tillämpas eftersom det är ett tillägg. I övrigt kan ABT-U 07 även användas i samband med AB 04.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall.  Vi är specialister på entreprenadrätt och kan hjälpa dig att undvika hantverkartvister och förseningar genom att helst så tidigt som möjligt skriva avtalet för dig som konsument. Det är värt varenda krona – som du kommer spara genom minskade förseningskostnader, och olika fördyringar.

Rättsakuten samarbetar med flera byggare och hantverkare som verkligen kan allt om bygg, varenda detalj och steg i allt ifrån köksrenovering, badrumsrenovering till totalentreprenader av skolor och ännu större fastigheter.  När du anlitar Rättsakuten i ditt hantverkar- eller entreprenadprojekt får du övertaget i en tvist, eller allra helst undviker vi att hamna i tvist.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.