Hantverkarformuläret har sin grund i konsumenttjänstlagen

Konsumententreprenad innebär en entreprenad där du som beställare är konsument och hantverkaren – entreprenören är näringsidkare. När det är dags för mindre reparations- och ombyggnadsarbeten tillämpas hantverkarformuläret.

Innehållsförteckning:

Rättsakuten går igenom hantverkarformuläret.

Att tänka på när du som konsument fyller i   hantverkarformuläret

Hantverkarformuläret används vid mindre reparations- och ombyggnadsarbeten, och när du som beställare är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Nedan en lista på viktiga saker att tänka på när du fyller i hantverkarformuläret för att skriva avtal med hantverkare.

Hantverkarformuläret laddas med fördel ner från konsumentverkets hemsida helt gratis.  Det hantverkarformulär som kommenteras i denna text är Hantverkarformulär 17 från år 2020. I den medföljande videon kommenteras varje del i ordning så du kan får tips när du ska fylla i den rent konkret.  Det är i de små detaljerna som de viktiga delarna sitter, så var noggrann och ställ en fråga för mycket till hantverkaren.  Hur ser hans arbetsbelastning ut inför just ditt arbete? Kommer underentreprenörer att anlitas? Kan hantverkarna prata svenska? Om inte – finns det en tolk som nås per telefon som kan översätta mellan dig och hantverkaren om ni behöver reda ut frågor?

Förseningsvite kan korta ner projekttiden

Särskilt viktigt för dig som vill bli klar i tid är att definiera viten för försening, s k förseningsviten.

Ej att förglömma är att göra den grundläggande kollen av hantverkaren för att slippa hamna i tvist, s k hantverkartvist – kolla upp referenser genom att ringa tidigare kunder.

Avtalet passar mindre jobb så som golvläggning, köksrenovering och badrumsrenovering. Det går inte att specificera sig särskilt mycket i hantverkarformuläret eftersom den är gjort för mindre arbeten. Det som utgör den största skillnaden mellan hantverkarformulär och ABS-avtalet är de olika bestämmelserna då ABS omfattar särskilda bestämmelser om småhusentreprenad i konsumenttjänstlagen, vilket inte är fallet med hantverkarformuläret.

 • Hantverkarformuläret är anpassat efter mindre arbeten för snickare, rörmokare och elektriker. Konsumentköplagen gäller
 • Se till att alltid få med bilagan om allmänna bestämmelser innan kontraktsskrivning. I övrigt gäller konsumentköplagen om något saknas.
 • Allt ska vara ifyllt till fullo, finns avrådan ska dessa skrivas in.
 • Start och sluttid påverkar viten och bör finnas med.

Ta referenser från tidigare beställare

 • Ta ut referens från tidigare konsumenter entreprenören genomfört uppdrag åt. Kontakta tidigare uppdragsgivare och ställ frågor kring tilltänkt entreprenör.
 • Ställ frågor till entreprenören för att få en uppfattning om kompetens. En uppdragstagare som hjälper till med problemlösningar återspeglar service och kunnande.

Gör en kreditupplysning

 • Genomför kreditupplysning för att undvika att anlita entreprenör som går i konkurs mitt under uppdragstiden. Har det uppstått svårt likviditetsproblem utan rekonstruktion kan du behöva hitta en ny entreprenör som slutför arbetet vilket kan medföra svårigheter.
 • Se till att gå igenom avtalet tillsammans med entreprenören och be att få beskrivet sådant som känns krångligt att förstå sig på. Att äga vetskap om det du köper skapar trygghet.
 • Arbetsomfattning bör skrivas ner så att du inte faller i gropar för vad som ska göras och inte göras.

Be att få se referensbilder

 • Be att gärna få se referensbilder som visar hur slutresultatet kan komma att se ut. Då kan du som konsument få en möjlighet att jämföra uppdragets färdiga produkt.
 • Leveransdeklaration är väldigt bra att ha, oavsett avtal. Detta skriver du om till exempel entreprenören handlar kök, då specificerar du vilken typ av kök, hur många stommar, vilka vitvaror och diverse. Det är enklare att se vad som ingår och inte gällande material och sakvaror.

Upprätta en lyftplan

 • Se igenom offerten på uppdraget och jämför med avtalet som de speglar varandra. Att avtalets innehåll återger offerten i stort har betydelse i slutändan. Överstiger jobbet 100.000 kronor är det bra att man upprättar lyftplan för ömsesidig trygghet.
 • Var observant på reservationer i offert och avtal. För många reservationer medför kostnader utanför kalkyl och budget.

Utse en kontrollansvarig och besiktningsman

 • Utse en kontrollansvarig (KA) för större projekt. Det är en billig investering i kvalitetssäkring av din entreprenad.
 • Rekommendation är att besiktningsman utses av dig som beställare. Det ger en trygghet att denne är opartisk och står på objektets sida. Vid överenskommelse i andra hand kan besiktningsman utses gemensamt av dig och entreprenören.
 • Skriv inte under något avtal om inte entreprenören känns rätt. En entreprenad kan medföra långa tidsintervaller med problem som ska lösas under utförandets skede. Det är viktigt att du som konsument känner förtroende för uppdragstagaren och att denne besitter förmåga att genomföra uppdraget.

Sammanfattning

Hantverkarformuläret används vid mindre reparations- och ombyggnadsarbeten. Den största skillnaden mellan hantverkarformulär och ABS-avtalet är de olika bestämmelserna. ABS omfattar särskilda bestämmelser om småhusentreprenad i konsumenttjänstlagen, vilket inte är fallet med hantverkarformuläret – konsumenttjänstlagen kompletterar delvis de Allmänna Bestämmelserna i hantverkarformuläret.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall av hantverkaruppdrag. Entreprenadrätt är vårt expertisområde och vi kan hjälpa dig som konsument att skriva avtalet så tidigt som möjligt för att undvika hantverkartvister och förseningar – vilket du sparar pengar på genom förseningskostnader och andra dyra kostnader som kan tillkomma. Rättsakuten samarbetar med erfarna byggherrar och hantverkare som kan allt i minsta detalj med allt från köks- och badrumsrenoveringar till totalentreprenader av skolor och större fastigheter än så. Om du som konsument är i ett hantverkar- eller entreprenadprojekt och anlitar Rättsakuten så kommer du att få övertaget om du skulle hamna i en tvist, något vi alla såklart vill undvika. När du anlitar Rättsakuten i ditt hantverks- eller entreprenadprojekt får du övertaget i en tvist, eller allra helst undviker vi att hamna i tvist.

En vanlig orsak till tvist är hantverkarens tilläggsarbeten som på fackspråk kallas ÄTA-arbeten – formkravet skriftlighet för tilläggsarbeten bör noga regleras i avtalet annars kan hantverkaren kräva extra betalt för icke beställda tilläggsarbeten.

Rättsakutens jurist Fredrik Jörgensen går igenom hantverkarformuläret.

Relaterade artiklar

köp

Köpa båt av privatperson | Köplagen

Ska du köpa båt av privatperson är det villkoren i köplagen som gäller. Det kan vara frestande att köpa en begagnad båt, utbudet på andrahandsmarknaden

entreprenad

Olika sorter av entreprenader

Vilka olika sorter av entreprenader finns det? För den som står i begrepp att bygga till exempel ett hus för familjen är det ofta mycket

ÄTA-arbeten

Definition av ÄTA-arbeten

För den som aldrig tidigare beställt större entreprenader, eller som aldrig själv arbetat inom byggbranschen, kan definition av ÄTA-arbete vara ett obekant.  Innehållsförteckning:  ÄTA är

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.