Fackmannamässigt utförande – hur vet jag om så är fallet?

Begreppet fackmannamässigt utförande väcker ofta en del frågor, då det rent filosofiskt kan liknas vid ett så kallat vagt begrepp. Det finns alltså inte någon exakt punkt där något inte är fackmannamässigt och tvärtom. Själva definitionen av vad fackmannamässigt utförande betyder, säger att det är “arbete som utförts på ett sådant sätt som det kan förväntas av en seriös fackman”. Det innebär att relevanta regelverk tillämpas och även aktuella standarder som gäller i branschen.

Innehållsförteckning:

Fackmannamässigt utförande – hur vet jag om så är fallet?

När du anlitar en snickare, så förutsätter du att arbetet görs enligt ett fackmannamässigt utförande. Problemen uppstår om du inte anser att så är fallet. Det kan då uppstå meningsskiljaktigheter där snickaren anser att det är fackmannamässigt utfört medan du anser motsatsen. Du vill så klart att arbetet ska vara perfekt utfört, medan entreprenören ofta hävdar att fackmannamässigt innebär minsta godtagbara standard. Det är här konflikter kan uppstå. I den här artikeln ska vi reda ut begreppet fackmannamässigt utförande grundligt.

Kan avtal reglera huruvida ett arbete ska vara av så kallat fackmannamässigt utförande?

Det enkla och korta svaret är nej. Enligt konsumenttjänstlagen så har du som konsument en laglig rätt att få arbetet utfört enligt ett fackmannamässigt utförande. Du kan däremot ta ha med en klausul om fackmannamässigt utförande i det avtal du skriver med entreprenören. Då har du ytterligare en juridisk knapp att trycka på om oklarheter uppstår, nämligen att hävda avtalsbrott. Om det i ditt entreprenadavtal hänvisas till direktiven i någon av byggbranschens standardavtal, AB 04 eller ABT 06, så kan du som beställare känna dig trygg i att du har rätt att få ett fackmannamässigt utfört arbete. Fråga din entreprenör om vilka direktiv dom jobbar efter om du är osäker.

Det går att avtala om fackmannamässigt utförande. Men konsumenttjänstlagen skyddar dig oavsett.

Det går att avtala om fackmannamässigt utförande. Men konsumenttjänstlagen skyddar dig oavsett.

Använd en besiktningsman för att avgöra om arbetet kännetecknas av fackmannamässigt utförande

Det är ofta svårt att som lekman avgöra om ett arbete kännetecknas av fackmannamässigt utförande. Om du exempelvis köper ett hus där det gjorts renoveringar av den tidigare ägaren, så är det mycket svårt att på egen hand avgöra hur väl arbetet är utfört. Ta därför om möjligt hjälp av en besiktningsman. När du besiktigar huset eller lägenheten som du köper, be personen titta extra noga på de renoveringar som utförts inom de senaste 10 åren.

Besiktningsmannen kan dock inte garantera att ett arbete är fackmannamässigt utförd. Det beror på att definitionen lämnar visst utrymme för individuella tolkningar av vad som är fackmannamässigt och inte. Besiktningsmannen kan bara bedöma kvaliteten på exempelvis renoveringen. Blanda heller inte ihop värderingsman med besiktningsman. Syftet med besiktningen är inte att skaffa sig en uppfattning om marknadsvärdet för bostaden, utan här handlar det om en rent byggteknisk undersökning.

Skulle det gå så långt att det uppstår en tvist mellan en beställare och en entreprenör så är det bra att ha ett utlåtande från en oberoende besiktningsman i ryggen, för att underbygga sin talan.

Om en besiktningsman underkänner ett utfört arbete så bör rimligtvis entreprenören åtgärda felen utan kostnad. Du bör också hålla inne med eventuella betalningar tills dess att felet är åtgärdat. Men det kan så klart uppstå situationer där entreprenören motsätter sig besiktningsmannens utlåtande. Entreprenören kan då själv anlita en besiktningsman för att få ytterligare ett utlåtande.

Dolda fel och fackmannamässigt utförande

Många frågar ofta oss om man kan hävda att dolda fel beror på ej fackmannamässigt utförande. Köpare av ett hus eller en bostadsrätt har så kallad undersökningsplikt. Det innebär att oavsett om personen utfört undersökningen eller ej, så är felet sådant att det inte gått att upptäcka. Det finns ingen direkt koppling mellan dolda fel och fackmannamässigt utförande. Dolda fel kan bero på mycket annat, såsom tidens gång, slitage och så vidare.

Du har bevisbördan om arbetet inte anses fackmannamässigt utfört

Skulle det vara så att en tvist uppstår gällande om arbetet är fackmannamässigt utfört eller ej, så är det du som beställare som har bevisbördan. Därför är det återigen så viktigt att anlita en oberoende besiktningsman, för att ytterligare underbygga sitt fall i ärendet.

Vi på Rättsakuten kan hjälpa dig med alla frågor som rör fackmannamässigt utförande och vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med oberoende besiktningsmän. Kontakta oss idag för rådgivning och hjälp.

Relaterade artiklar

köp

Köpa båt av privatperson | Köplagen

Ska du köpa båt av privatperson är det villkoren i köplagen som gäller. Det kan vara frestande att köpa en begagnad båt, utbudet på andrahandsmarknaden

entreprenad

Olika sorter av entreprenader

Vilka olika sorter av entreprenader finns det? För den som står i begrepp att bygga till exempel ett hus för familjen är det ofta mycket

ÄTA-arbeten

Definition av ÄTA-arbeten

För den som aldrig tidigare beställt större entreprenader, eller som aldrig själv arbetat inom byggbranschen, kan definition av ÄTA-arbete vara ett obekant.  Innehållsförteckning:  ÄTA är