ÄTA-arbeten och reservationer

Vad är en reservation gällande ÄTA-arbete och vad bör du se upp med? Innan avtalsskrivning bör reservationer beskrivas grundligt och om möjligt undantas ifrån avtalet. Reservationer medför extra kostnader för beställaren och således i förlängningen slutpris över förväntad entreprenadbudget.

När du får en offert från en entreprenör på ett fastprisprojekt och läser att man “reserverar sig för ytterligare kostnader” bör du dra öronen åt dig.

Formuleringen ovan är, rent juridiskt, en ganska vag formulering, som i vissa tolkningar kan innebära att kostnaderna för ditt projekt kan tillåtas att skena iväg fullständigt. Men man kan också använda reservationer för att stoppa ÄTA-arbete och istället kräva att få godkänna varje ÄTA separat och skriftligen, innan arbetet utförts.

Avtal inom entreprenadrätt

Inom entreprenadrätt kan avtal många gånger vara snåriga. Särskilt när entreprenören använder ett eget avtal. Det är lätt hänt att man missar någon formulering som i slutändan blir fördelaktig när konflikten är ett faktum.

De allra flesta seriösa entreprenörer och hantverkare i Sverige idag använder sig av något av byggbranschens två standardavtal, AB 04 och ABT 06. Om du mot förmodan stöter på en entreprenör som använder ett helt eget avtal så har du tre val:

  1. Du ber entreprenören att skriva ett nytt avtal där man använder sig av något av standardavtalen.
  2. Du tar hjälp av en jurist med expertis inom entreprenadrätt att ta en titt på avtalet innan du skriver på.
  3. Du ber helt enkelt om en ny offert från en annan entreprenör och hoppas på att den entreprenören har bättre avtal än den förra.

Det här med avtal ska man inte ta lätt på. Särskilt inte inom bygg, då det ofta handlar om större projekt och där merkostnader lätt kan dra iväg och bli större än vad man faktiskt har råd med. ÄTA-arbeten till exempel, bör enligt gällande EU-direktiv inte överstiga 15 procent av den ursprungliga avtalssumman. Men handlar det om ett hus för 5 000 000 SEK, blir 15 procent 75 000 SEK. En ansenlig summa för de flesta privatpersoner.

I standardavtalen finns inte några reservationer som riskerar att göra dig betalningsskyldig för några större summor. Istället finns det formuleringar som skyddar dig som beställare av entreprenader. Till exempel finns det reglerat att alla ÄTA-arbeten som överstiger ett halvt prisbasbelopp måste kommuniceras skriftligen till dig. Det innebär i och för sig inte att muntliga avtal inte är giltiga, men dessa är så klart svåra att bevisa.

Se upp för reservationer gällande kostnader och ÄTA

När det gäller reservationer för just ÄTA-arbete ska man vara extra uppmärksam. Vissa mindre seriösa aktörer på marknaden använder sig tyvärr av fula knep, där man offererar riktigt låga priser i syfte att vinna affären. Sedan uppstår det en massa ÄTA-arbete som gör att slutfakturan blir betydligt dyrare än konkurrenternas ursprungliga kalkylen.

Be därför entreprenören att stryka alla sådana formuleringar från avtalet. Du har ett visst skydd genom konsumenttjänstlagen, men det kan dock bli en tolkningsfråga, där entreprenörens avtal kan tänkas ses som en gemensam överenskommelse mellan dig och entreprenören.

Riktigt snårigt blir det om entreprenören hittar information efter att projektet påbörjats och där entreprenören påtalar att informationen inte fanns tillgänglig från start. Den nya informationen medför merkostnader för entreprenören som i sin tur fakturerar dessa till dig.

Det här är helt rätt enligt konsumenttjänstlagen och om det dessutom finns ett sämre avtal på plats där entreprenören reserverar sig för större ÄTA-kostnader än 15 procent på den ursprungliga avtalssumman. Ja, då kan det bli problem.

Försök att undvika alla former av reservationer i avtalet

Vi har nu pratat om ÄTA-arbete och hur vissa entreprenörer reserverar sig för ÄTA-arbete i avtalen. Det här bör som sagt i möjligaste mån undvikas av dig som beställare. Försök i värsta fall att se om det inte finns någon annan entreprenör som kan utföra ditt projekt och som har standardavtal på plats.

Faktum är att man bör se upp med reservationer rent generellt. Hittar du fler formuleringar som påminner om den med ÄTA-arbetet, bör du be entreprenören att stryka dessa också.

Om entreprenören inte vill tillmötesgå ditt krav, bör du helt enkelt vända dig till någon annan. Standardavtalen är mycket vanliga i Sverige och förmodligen har du bara haft otur och snubblat över en av de fåtal mindre seriösa aktörerna.

I undantagsfall kanske man vill anlita en entreprenör trots att avtalen ser suspekta ut. Det kan ju till exempel vara så att entreprenören besitter viss spetskompetens som inte går att finna någon annanstans. Då bör man åtminstone vidta två mycket viktiga åtgärder.

Dels bör man kontakta en besiktningsman som i ett tidigt stadie kan bedöma förutsättningarna för att projektet ska gå att ro i hamn och till den föreslagna kostnaden. Besiktningsmannen kan också vara behjälplig efter att projektet slutförts, för att bland annat kontrollera så att arbetet har utförts fackmannamässigt.

Det rekommenderas att anlita en jurist som kan ta en titt på det tvivelaktiga avtalet. Med juristens hjälp kanske man kan ta bort de värsta bitarna gällande just reservationer för pristillägg och så vidare. Ett annat alternativ är att med juristens hjälp ta fram ett tillägg till avtalet som förhindrar entreprenören att utföra ÄTA-arbete utan beställarens godkännande.

Summering

De flesta entreprenörer och hantverkare i Sverige idag använder sig av något av branschens framtagna standardavtalen. Dessa avtal heter AB 04 och ABT 06 och där finns det tydligt reglerat vad som ska gälla för exempelvis ÄTA-arbete.

De fåtal entreprenörer som har helt egna avtal bör man vara lite försiktig med. Särskilt om man läser formuleringar såsom “vi reserverar oss kostnader som kan tillkomma för eventuella ÄTA-arbeten”, osv. Sådana formuleringar kan bli svårtolkade om det är så att det uppstår en tvist. Försök därför i möjligaste mån att stryka sådana formuleringar från avtalet.

Be en jurist se över avtalet innan du skriver på, eller be entreprenören att byta till något av standardavtalen. Om detta inte tillmötesgås av entreprenören, kan det vara läge att titta på en annan entreprenören. För fakta kvarstår, att de allra flesta entreprenörer och hantverkare i Sverige använder sig av standardavtalen. Där finns det ett bra skydd för dig som konsument.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.