Entreprenadrätt

Entreprenadrätt och entreprenadjuridik

Entreprenadrätt eller slarvigt kallat entreprenadjuridik är det rättsområde som handlar om de juridiska frågor som är aktuella vid en entreprenad, det vill säga ett företags åtagande att utföra ett visst större arbete eller en viss större leverans, oftast avseende en fast anläggning.

Vanliga frågor inom entreprenadrätt för vår entreprenadjurist

De vanligaste frågorna inom entreprenadrätten är upprättande av och tolkning av entreprenadavtal. När parterna tolkar ett entreprenadavtal olika kan det leda till en tvist, till exempel om påföljder vid fel i entreprenad, försenad leverans av entreprenad eller andra avtalsbrott.

Det är viktigt att göra skillnad mellan entreprenader i konsumentförhållanden och entreprenader i kommersiella relationer.

I konsumententreprenader gäller ofta konsumenttjänstlagen

  • Konsumenttjänstlagen gäller dock inte entreprenader som avser leverans.
  • Konsumenttjänstlagen är bindande och gör att entreprenören inte kan avtala bort vissa rättigheter för konsumenten, såsom rätten att innehålla betalning vid fel i entreprenad.
  • Konsumenttjänstlagen ger också på olika sätt konsumenten ett starkt skydd
  • Bland annat genom att det presumeras att det konsumenten säger avseende en småhusentreprenads omfattning och pris stämmer.

Entreprenadrätt täcker alla typer av entreprenader

Från de allra största och mest komplexa infrastrukturprojekten i landet, via kommersiell fastighetsutveckling och investeringar i produktionsanläggningar och andra anläggningstillgångar inom industrin, till t.ex. gjutning av grunden till en friggebod på din tomt eller badrumsrenoveringen i bostadsrätt.

Gemensamma standardavtal inom kommersiella entreprenader

Inom entreprenadrätten så har juridiken en litet speciell ställning då branschen ofta tillämpar gemensamma standardavtal, såsom t.ex. avtalen AB 04, ABT 06 och ABS 09.

Dessa standardavtal är utformade för att täcka många olika slags situationer som kan uppstå inom ramen för en entreprenad. Dessa avtal bör dock kompletteras med individuellt utformade entreprenadavtal, som tar speciell hänsyn till de olika förutsättningar som råder i just den aktuella avtalssituationen.

Mellan beställare och huvudentreprenör är AB 04 – Allmänna bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader – och ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenad – viktiga.

Mellan huvudentreprenör och underentreprenör finns motsvarande avtal i AB-U 07 och ABT-U 07.

Olika roller inom entreprenadrätten

  • Beställare
  • Huvudentreprenör
  • Underentreprenör
  • Leverantör
  • Konsult

Entreprenadrätt – Jurist med vana av entreprenadrättsliga frågor

Våra jurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom entreprenadrätt, både när det gäller att utforma och upprätta avtal och när det gäller att driva entreprenadrättsliga tvister i domstol.

Oavsett om du är konsument, kommersiell beställare, huvudentreprenör eller underentreprenör kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss, så tar vår jurist inom entreprenadrätt hand om ditt ärende och frågor om entreprenadrätt.

Kontakta oss idag för konsultation