Det är svårt att veta vilken jurist som är rätt för dig. Läs om hur du inte ska göra och läs om de två saker du ska kontrollera varje gång du funderar på att anlita en jurist.

Att välja bolag

Foto av Gerd Altmann från Pixabay

Ett dåligt sätt och ett mindre dåligt sätt

Att anlita en jurist är något som många kanske inte förväntar sig att behöva göra och många är nog osäkra på hur man hittar en bra jurist. Det är inte ovanligt att man helt enkelt söker på ”jurist” eller något liknade och på måfå väljer någon som arbetar i närheten. Detta kan vara ett sätt att börja, men ett dåligt sätt, eftersom du egentligen inte vet något om juristen ifråga.

Andra går helt på rekommendationer. Det är ett mindre dåligt sätt än det förra, men även om en bekant till dig tycker att juristen är bra, så är det inte säkert att han eller hon är lämplig för dig.

Du ska anlita en expert

Det absolut viktigaste när du ska välja en jurist är att du anlitar en expert. Det finns otroligt många lagar och andra bestämmelser och ingen jurist kan allt. Det är enormt viktigt att juristen du väljer är specialiserad på just ditt område.

Du ska kontrollera om juristen är expert genom att fråga om eller läsa dig till vilken erfarenhet juristen ifråga har. Till att börja med krävs en kvalificerad juridisk utbildning, till exempel en juristexamen. Sedan krävs erfarenhet av det rättsområde som ditt ärende gäller. Fråga om juristen har haft liknande fall tidigare. Be juristen berätta om dem.

Du ska anlita en skicklig jurist

Det näst viktigaste är att du väljer en jurist som är skicklig. Nästa alla jurister gör sitt bästa för att hjälpa sina klienter, men självklart är olika jurister olika skickliga. Det bästa sättet att mäta om en jurist är skicklig eller inte är att höra vad tidigare klienter tycker. Det är trots allt juristens främsta uppgift, att lösa ett juridiskt problem så att kunden blir nöjd.

Du ska kontrollera om juristen är skicklig genom att hitta omdömen från tidigare klienter. Du kommer av sekretesskäl inte att få prata med klienterna, men det finns idag många tjänster där kunder lämnar omdömen om jurister. Kontrollera där.

Jurist eller advokat?

En fråga om ofta dyker upp är om man ska välja en jurist eller en advokat. Alla advokater är dock jurister, så frågan borde snarare vara om du ska anlita en advokat eller inte.

En advokat är en medlem av Sveriges advokatsamfund och det i sig säger såklart inget om advokaten är en expert eller en skicklig jurist. För att någon ska beviljas medlemskap i krävs en juristexamen, arbetserfarenhet, kontinuerlig vidareutbildning och en advokatexamen.

De flesta jurister har samma juristexamen som advokater. Det finns inget som säger att den arbetserfarenhet och vidareutbildning som advokaten har gör honom eller henne till expert på ditt ärende. Advokatexamen avser främst advokatsamfundets etiska regler, som handlar mycket om att advokaten ska vara oberoende mot andra organisationer, lojal mot kunden och inte ska vara jävig i förhållande till motparten. Många juristbyråer arbetar under identiska eller liknande förhållanden.

Prata med juristen!

Därmed spelar det ingen större roll om den jurist du väljer är advokat eller inte. Det viktigaste är att du pratar med juristen och tar reda på om juristen är expert på ditt område och en skicklig jurist.

Vill du prata med Rättsakutens jurister? Fyll i ett av våra formulär, så kontaktar vi dig!

Kontakta Rättsakutens jurister!