Skadeståndsrätt

Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig med skadeståndsrätt.

Skadeståndsrätt och Skadeståndsrättsliga principer

Skadeståndsrätt är en gren av civilrätt som behandlar skadestånd. Rätten reglerar vem som har rätt till skadestånd, hur stort skadeståndet skall vara och den ger enskilda personer möjlighet att utkräva ansvar från någon annan.

Skadeståndsrätten rör förhållanden där en person genom sitt handlande har orsakat en skada på en annan persons egendom, och dessa parter inte befinner sig i ett avtalsförhållande.

Skadestånds och skadeståndsansvar - Skadeståndsrätt

Några av de vanligaste frågorna inom skadeståndsrätten är vilken ansvarstyp som skall gälla för det aktuella handlandet och skadan, vilket orsakssamband som måste föreligga mellan handlingen och skadan (det kallas adekvat kausalitet) samt hur skadan skall beräknas i kronor och ören.

I Sverige anses som huvudregel att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan", vilket framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen och en mängd rättsfall.

Skadeståndsrätten är t.ex. inte en del av straffrätten men det händer ofta att den behandlar samma rättsfall.

Skadeståndsrätt med Rättsakuten

Har du drabbats av en skada och vill ha ersättning? Eller har du orsakat en skada?

Vi här på Rättsakuten står redo att varje dag hjälpa dig med alla former av skadeståndsärenden inom skadeståndsrätt.

Kontakta oss