Beskrivning av chargeback-processen

En chargeback kanske låter enkelt men så är inte fallet. För att göra en chargeback krävs det både tålamod och tid för att du ska få tillbaka dina pengar som du har förlorat i samband med ett bedrägeri.

Allmänt om chargeback-processen

Processen för chargeback, eller återbetalning som det heter på svenska, kan vara kort- eller långvarig, allt beroende på ditt ärende och hur du via dokument kan styrka att du blivit utsatt för ett bedrägeri. När du upptäcker att det är ett potentiellt bedrägeri polisanmäler du och skickar in din begäran till den bank som ditt betal- och kreditkort är utfärdat av, och processen är påbörjad. Det är dock inte slut där.

Kortnätverken Visa och Mastercard garanterar att du kan göra en återbetalning inom 120 dagar från den dagen transaktionen skedde, beroende på vad ditt ärende gäller kan perioden utökas till 540 dagar.

Processen börjar så fort du som kortinnehavare lämnar in begäran om att bestrida kortköpet till din bank. Banken kommer att utreda ärendet och när de accepterat din begäran kommer de vidare att utreda det med vederbörandes bank. Den summan som du bestrider kan i vissa fall fortfarande visas på ditt konto, dock som en tillfällig kredit tills återbetalningen är genomförd.

Säljarens rätt att presentera sina bevis

Att säljaren har rätt att presentera sina bevis för den utfärdande banken att den återbetalningen saknar grund är en del av chargeback processen. Säljaren har, beroende på kreditkort, antingen 30 eller 45 kalenderdagar på sig att svara genom att skicka in ett dokument där de motbestrider dina skäl till återbetalningen.

Rättsakutens chargeback-program

Vi på Rättsakuten hjälper dig som vill få tillbaka minst 70 000 kronor från ditt betal- eller kreditkort. Alla fall är olika och därför skapar vi ett chargebackprogram efter just ditt ärende. Den tvistrapport vi skapat utefter ditt fall kommer att vara övertygande nog att din bank godkänner återbetalningen. Oavsett hur lång tid chargebackprocessen tar kommer Rättsakuten följa dig från början till slut.

Rättsakutens förberedande process för chargeback

När du har kontaktat oss på Rättsakuten om ditt ärende behöver vi bifogat en del dokument från dig. Detta för att vi ska få bästa start i processen och samtidigt ha övertygande bevis när vi väcker talan i domstol.

Du ska göra en polisanmälan som du sedan bifogar till oss. Det är viktigt att kunna styrka ditt ärende med en skriftlig anmälan från polisen.

All dokument som du kan bevisa är av stor vikt. Ta skärmdumpar på utdrag från ditt konto- och eller kreditkort med transaktioner som du gjort till förövaren i fråga. Vi behöver dem för att kunna identifiera betalningarna du gjort.

Rättsakuten hör av sig till dig inom kort och bekräftar att dina samtliga dokument är bifogade. Vi hjälper dig genom hela processen för att du ska få god insikt i hur just ditt ärende är upplagt och hur processen går till, från början till slut.

Rättsakutens återställningsprogram för chargeback

Vidare har vi sammanställt en chargeback – tvistrapport som vi skickar till dig. Den ska du vidarebefordra till din berörda bank. Notera att vissa banker har sina egna formulär du måste fylla i för det ändamålet.

Genom dina dokument du har gett oss behöver du inte medverka vidare med konversationer med banken, förutsatt att det inte tillkommer ytterligare uppgifter i domstolen från förövaren som du inte har uppgett till oss. Därför är det viktigt att du bifogar oss alla viktiga dokument som nämndes vid föregående rubrik. Vi kommer vara förberedda med ett argument gentemot förövaren. Rättsakuten hjälper dig till rättvisan du förtjänar.

Rättsakutens betalningsmodell

För företag: Taxa: 3 000 kronor exklusive moms per timme.

För privatpersoner: 2 500 kronor inklusive moms per timme.

  • Varje påbörjad timme debiteras för minst en halvtimme.
  • Tid utöver det specifika uppdraget debiteras.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Kontakta oss redan idag!

Relaterade artiklar