Non fungible tokens (NFT) har under den senaste tiden blivit allt mer populärt. Samlarobjekt som digital konst säljs till skyhöga priser på den digitala marknaden. Förkortningen “NFT” har till och med blivit utsedd till Årets ord 2021 av brittiska ordboken Collins.

NFT

Vad betyder “non fungible”? 

“Non fungible”, eller “icke-fungibel” är en term som inom juridiken beskriver saker som inte är utbytbara mot andra föremål. Icke fungibla ting bör skiljas från saker som är utbytbara mot varandra, såsom pengar. Exempelvis kan du byta ut en 100 lapp mot en annan 100 lapp, men att byta ut en möbel  mot en annan möbel är inte lika lätt eftersom möblerna har unika egenskaper. 

Vad är en NFT?

En NFT kan beskrivas som ett unikt digitalt konstverk eller produkt som det är möjligt att köpa äganderätten till. Rättare sagt får köparen äganderätten till en dataenhet som lagras på en blockkedja, en typ av databas, som sedan kan säljas vidare på den digitala marknaden. Ett köp av en NFT kommer att registreras på en spårbar blockkedja. Eftersom blockkedjan är spårbar är det enkelt att få tillgång till information om konstverket, exempelvis vad den såldes för och vem som är ägare. När du köper en NFT kan det därför beskrivas som om att du köper ett intyg eller ett ägarbevis till ett samlarobjekt.  

Exempel på NFT:er

En NFT kan egentligen utgöra vilket verk som helst så länge produkten är unik och det går att köpa ett ägarbevis till den. Oftast handlar det om digital konst såsom en teckning, målning eller en bild, men det kan också avse äganderätten till ett videoklipp, en tweet, en biljett till ett event, ett musikalbum, eller en essä och så vidare.

NFT och upphovsrätt

Att köpa en NFT innebär inte att du övertar upphovsrätten till produkten i fråga. Skaparen behåller alltså ensamrätten till produkten. Dock kan  vissa avtal ibland tillåta en kommersiell användning av produkten, med  det vanligaste är att äganderätten endast avser personligt icke kommersiellt bruk. Därför kan du exempelvis inte skapa kopior av konstverket och sälja det, eller reproducera konstverket på något annat sätt. NFT:er är därmed ett tryggt och effektivt sätt för konstnärer att sälja konstverk på internet. 

NFT:er i förhållande till kryptovalutor 

Kryptovalutor som exempelvis bitcoin existerar också på digitala blockkedjor och kan därför jämföras med NTF:er. En väsentlig skilland är dock att en eller flera bitcoins kan bytas ut mot andra bitcoins, medan alla NTF:er är unika och därför inte utbytbara mot varandra.

Sammanfattning 

En NFT är en unik digital produkt som det går att köpa ett ägarbevis till.

NFT:er existerar på en spårbar digital blockkedja och det är därför tryggt och enkelt att verifiera vem som är produktens rättmätige ägare. 

Ett köp av en NFT innebär dock inte att köparen också övertar ensamrätten till verket, utan upphovsrätten fortsätter att tillkomma skaparen av produkten. 

En NFT är icke utbytbar, till skillnad från kryptovalutor såsom bitcoins som är direkt utbytbara mot andra bitcoins.  

Har du några frågor kring NFT:er eller behöver du hjälp i ett ärende som rör NFT:er? Vi på Rättsakuten kan ge dig rådgivning och assistans. Du är varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon för en konsultation.

Jurist Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!