Hur köper du en NFT? Rättsakuten redogör hur du går tillväga.

NFT

Vart kan jag köpa en NFT?

För det första måste du hitta en NFT som du vill investera i. De finns att köpa på en mängd olika digitala plattformar. Några populära just nu är OpenSea, Rarible, SuperRare, och Mintable. Dessa plattformar innehar ett brett sortiment av NFT:er såsom bilder, konst, videos med mera. Det finns dock en del andra plattformar som är mer nischade, exempelvis NBA Top Shot Marketplace där du kan hitta videoklipp och annan konst centrerat kring NBA-spelare. Vilken plattform du väljer beror helt enkelt på vilken typ av digital konst du är ute efter att köpa. 

Smart contracts

Så kallade “smart contracts” är centrala för att transaktioner av NFT:er ska fungera. De existerar på digitala blockkedjor som exempelvis Ethereum, Polygon eller Klatyn. Ett “smart contract” är en programmering inom blockkedjan som utgör en mjukvarukod. Denna digitala kod möjliggör att information om NFT:er kan lagras på ett transparent och spårbart sätt, exempelvis kan du enkelt kan verifiera vem som är den rättmätige ägaren till produkten och även se tidigare transaktioner. Det behövs därför inget skriftligt kontrakt när du köper en Non fungible token. 

Anskaffa en digital plånbok

För att kunna köpa och lagra en NFT måste du anskaffa en digital plånbok. Det finns olika digitala plånböcker såsom MetaMask, MyEtherWallet, WalletConnect och CoinBase. Du kan enkelt hitta en plånbok online, exempelvis är MetaMask ett tillägg som går att ladda ned till chrome, iOS och android. För att ladda ned MetaMask klicka här.

Att betala för en NFT

För att betala för en NFT behöver du inneha kryptovaluta i din digitala plånbok. Vilken typ av kryptovaluta du kan betala med beror på plattformen i fråga, men den vanligaste är ETH/ether. Innan du köper en måste du alltså ta reda på vilken kryptovaluta som kan användas vid betalning. 

Fast pris eller auktion 

NFT:er kan både säljas till ett fast pris eller på en virtuell auktion där den högsta budaren vinner. Om du vill köpa en NFT på en virtuell auktion kan priset höjas och sänkas beroende på efterfrågan. 

Att tänka på innan du köper en NFT 

När du köper en NFT tillkommer gasavgifter/transaktionskostnader. Det går inte att ange exakt hur mycket du kommer behöva betala då storleken på avgifterna varierar hela tiden beroende på belastningen på nätverket. Du kan bevaka storleken på gasavgifterna på olika webbsidor online och välja att genomföra transaktioner när priset är lägre, se exempelvis https://ethgasstation.info/.

NFT:er marknadsvärde avgörs utifrån efterfrågan, därmed kan en NFT snabbt förlora värde om efterfrågan sjunker. Att köpa en NFT kan därför ses som en spekulativ investering, särskilt med tanke på att det rör sig om en relativ ny marknad med en osäker framtid. 

Att köpa en NFT innebär inte att du övertar upphovsrätten till produkten i fråga. Skaparen behåller alltså som huvudregel ensamrätten till produkten och kan ta ut royalties när du säljer produkten vidare. Därför kan du inte skapa kopior av konstverket för kommersiellt bruk. 

Sammanfattning 

För att köpa en NFT behöver du skapa ett konto på en digital plattform som exempelvis OpeanSea, Rarible, SuperRare, och Mintable. 

Du måste dessutom anskaffa en digital plånbok och koppla den till plattformen i fråga för att kunna betala för och lagra din NFT. 

Du betalar via din digitala plånbok i den kryptovaluta som plattformen stödjer. Innan du köper en NFT måste du därför ta reda på vilken kryptovaluta som kan användas som betalning. 

När du köper en Non fungible token tillkommer det gasavgifter/transaktionskostnader som ibland kan uppgå till flera hundra kronor, det är därför viktigt att bevaka storleken på gasavgifterna och försöka genomföra transaktioner när priset är lägre. 

Har du några frågor kring NFT:er eller behöver du hjälp i ett ärende. Vi på Rättsakuten kan ge dig rådgivning och assistans. Du är varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon för en konsultation.

Läs mer

Jurist Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!