Immaterialrätt

Immaterialrätt skyddar immateriella tillgångar och rättigheter

Immaterialrätt och immaterialrätten är det rättsområde som handlar om skydd för olika former av immateriell egendom, såsom patent, varumärken, mönster, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och namn. Immaterialrätten bygger på lagar och prejudikat som syftar till att ge skydd mot bl a kopiering och delas vanligtvis upp i upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt/design.

Upphovsrätten är det enda skyddet som inte behöver sökas skydd för att bevara upphovsmannens rättigheter. De andra tre patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt/design behöver skyddas genom registrering av rättigheter. Patent- och registreringsverket ansvara för registrering av dessa rättigheter.

Patenträtten tar sikte på uppfinningar som möter tre (egentligen fyra) kriterier  1) de löser ett eller flera tekniska problem, 2) de har en industriell reproducerbarhet , vilket är nära 3)  de har en verkshöjd och 4) Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare vi inlämning av ansökan. Patent räcker max 20 år, lite olika beroende på område.

Mönsterskydd sökes på PRV eller WIPO beroende på vilken geografisk omfattning man vill att skyddet ska ha.  Skyddet gäller i fem år åt gången och kan upprepas fyra gånger – gäller max 25 år.  Skyddet för dess funktion inkluderas dock inte.

Varumärkesskydd gäller t.ex. ordmärke, logotyp, figurer, en produkt eller en tjänst.  Ett krav på registrering är att varumärket måste vara särskiljbart från andra liknande varor och tjänster. Varumärkesskyddet gäller i ett decennium, med möjlighet till förlängning ett decennium i taget.

Uppfinningar är idéer som har verkshöjd, är en nyhet och som är industriellt reproducerbara. Inte alla patenterade uppfinningar börjar som idéer, många är resultatet av slumpen.

Olika delar inom immaterialrätt

Immaterialrätten brukar delas in utifrån de olika typerna av rätt till immateriell egendom. Det finns flera sådana rätter, bland annat:

 • Patenträtt
 • Varumärkesrätt
 • Upphovsrätt
 • Mönsterrätt
 • Namnrätt

Immaterialrätten och immaterialrättsliga frågor

Många frågor är gemensamma för de olika delarna av immaterialrätten.

En vanlig fråga är vad som krävs för att den immateriella egendomen ska vara skyddad. För patenträtt krävs till exempel registrering av en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt. För upphovsrätt krävs ett litterärt eller konstnärligt verk som uppvisar originalitet.

En annan vanlig fråga är ingående av avtal om överlåtelse av immateriell egendom eller licensavtal. Även frågor om påföljder vid intrång i rätten är vanliga. Det kan handla om vite eller skadestånd och leder till tvister i domstol.

Olika begrepp inom immaterialrätt / immaterialrätten

 • Uppfinningshöjd
 • Verkshöjd
 • Särskiljningsförmåga
 • Skyddsomfång
 • Industriell reproducerbarhet
 • Nyhet

Dessa begrepp har olika syften till att avgöra rätten till den immaterialrättsliga tillgången. Det är ofta en fråga om patent och varumärkesfrågor, men också om reklam och pr-mässiga frågor som varumärkesintrång.

Behöver du hjälp med frågor som rör immaterialrätten?

Våra jurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom immaterialrätt, både när det gäller att utforma och upprätta överlåtelseavtal och licensavtal och när det gäller att driva immaterialrättsliga tvister i domstol.

Immaterialrättsjurist med bred erfarenhet av immaterialrättsliga frågor

Behöver du hjälp med frågor som rör immaterialrätten?

Du kan kontakta oss, så tar våra immaterialrättsjurister hand om ditt ärende inom immaterialrätt.

Musik skyddas av upphovsrätt.

Kontakta oss idag för konsultation