När du bygger hus är det vanligt att du avtalar om en lyftplan tillsammans med entreprenören som bygger ditt hus. Oavsett om du bygger med totalentreprenad eller med delad entreprenad så tas i regel en lyftplan fram. Lyftplanen är en trygghet för entreprenören under stora byggprojekt. Istället för att fakturera hela beloppet när bygget är avslutat, så lyfter man alltså ut delar och fakturerar dessa löpande, allt eftersom projektet fortlöper. Vanligtvis har man en lyftplan som innehåller datum för när varje del ska vara klar, vilket fast belopp som ska faktureras, samt när betalningen ska genomföras.

Men hur mycket för entreprenören fakturera enligt lyftplan innan hela projektet är klart? Måste man som beställare acceptera i en lyftplan? Det här ska vi redan ut med den här artikeln. Din bank kommer också vilja veta hur lyftplanen ser ut, då det är banken som genom byggnadskreditivet oftast betalar ut pengarna.

Lyftplanen är en trygghet för entreprenören under stora byggprojekt

Lyftplanen är en trygghet för entreprenören under stora byggprojekt

Måste man ha en lyftplan?

Nej, det måste man inte. Det finns totalentreprenader som erbjuds där beställaren betalar hela projektet när slutbesiktningen är gjord. Här finns alltså inte någon lyftplan. Det är inte speciellt vanligt, men det förekommer som en typ av marknadsföring som ett erbjudande för att locka till sig nya kunder. Fördelen för kunden blir då att man slipper betala den högre räntan som finns kopplad till ett byggnadskreditiv. I och med att huset inte är byggt ännu, så kan man inte ta ett bolån från start. Det finns ju inte någonting att ställa som säkerhet för lånet. Istället lägger banken upp ett byggnadskreditiv, som är att likna vid en gigantisk kontokredit. Alltså ett lån utan säkerhet.

Ett byggnadskreditiv har en något högre ränta än ett bostadslån, varför man inte vill sitta med ett byggnadskreditiv för länge. Det normala är att man har en lyftplan, där exempelvis den första fakturan kommer när grunden är gjord. Sedan kommer nästa faktura när huset är rest, och så vidare. Det innebär att du som kund betalar för huset långt innan det är färdigt. Därför bör du ta en extra titt på din lyftplan för att se när i tiden varje betalning ligger, så att det ser rimligt ut.

En lyftplan tas fram för att dela upp betalningarna av stora byggprojekt, exempelvis nybyggnation av villa.

En lyftplan tas fram för att dela upp betalningarna av stora byggprojekt, exempelvis nybyggnation av villa.

Entreprenören behöver få delbetalningar

Det är oftast svårt att som konsument förhandla bort en lyftplan. Entreprenören behöver få delbetalningar för att kunna vårda sitt kassaflöde. Ett husprojekt kan pågå i 1 år och för en mindre firma så kanske det är det enda projektet som man arbetar med just då. Du kan också se lyftplanen som en trygghet för dig. Är du inte nöjd med någon del av utförandet så kan du enklare hålla inne med en del av betalningen tills dess att felet blivit åtgärdat.

Banken uppskattar en lyftplan

Även banken är positiva till att det finns en lyftplan. Dels tjänar dom stora pengar på räntorna på byggnadskreditivet och dels innebär en lyftplan en ökad trygghet för banken. Banken ser att projektet fortlöper och att momenten bockas av. Banken vill nå fram till den dagen då lånen kan omvandlas till bostadslån för att då på allvar knyta kunden till sig. För att den dagen ska komma så behöver huset slutbesiktigas och få ett så kallat slutbesked.

Har du frågor gällande lyftplaner och dess utformande? Kontakta oss på Rättsakuten, så hjälper vi dig!