Beroende på vad för typ av startup man är involverad i, kan ett IP-ägaravtal vara mer eller mindre avgörande för möjligheten att driva och utveckla företaget. IP står för intellectual property och är helt enkelt en beteckning på intellektuella tillgångar. Sitter ni på en briljant idé där ni som startup vill göra verklighet av den idén och ta den till marknaden? Då bör ni definitivt läsa vidare om IP-ägaravtal.

Banktjänsteman, ställningsfullmakt

Ett IP-ägaravtal kan skrivas mellan såväl forskare, som studenter eller anställda inom ett företag. Som regel brukar man skriva avtalen för att tydliggöra vem som har rätten till de intellektuella prestationer som produceras inom företaget eller det projekt man är involverad i. 

Nödvändigt för att locka investerare

Om ert startup är ett teknikorienterat bolag där kärnan av er företagsidé bygger på teknologi som ni tagit fram, då är det viktigt att ni skrivit över dessa intellektuella tillgångar på ert företag. Annars kan exempelvis en investerare inte ta med teknologin i sin värdering av bolaget. För teknikbolag blir då värdet totalt missvisande. 

Här bör man alltså upprätta ett IP-ägaravtal mellan den eller de personer som varit med och tagit fram teknologin och företaget. Företaget ska äga rättigheterna till dessa intellektuella tillgångar. 

IP-ägaravtal kopplat till anställningsavtal

Anställda som är med och tar fram teknologi och som inom ramen för sin anställning kommer upp med nya lösningar och idéer bör ha någon form av IP-ägaravtal i sina anställningsavtal. Där bör man tydliggöra att alla intellektuella tillgångar tillhör företaget och inte den anställda.

Olika exempel på immateriella skydd

Immateriella skydd är olika verktyg som man kan använda sig av för att skydda sina idéer och tekniker. Här kommer några exempel på hur dessa skydd ser ut.

Patent

Patent är nog det mest välkända skyddet vi har. Det vilar till och med någonting storslaget över ordet. Vem vill inte inneha ett eget patent? Om ert företag bygger på en unik uppfinning eller idé, bör ni överväga om ni ska ansöka om att patentera idén. 

Ett patent fungerar som ett skydd för er idé och gör att ingen annan kan kopiera idén och tjäna pengar på den. Missar man att göra detta kan det få ödesdigra konsekvenser. 

Varumärkesregistrering

Genom att registrera varumärket skyddar man den del av företaget som är kopplad till logotypen för produkten eller företaget samt namnet. Ju mer välkänt företaget blir, desto mer värdefullt blir varumärket. Ta Coca Cola som exempel. Själva varumärket är värderat till ett högre belopp än resterande del av företaget. 

Genom att varumärkesregistrera ert företag så behöver ni inte oroa er över att någon annan ska komma in på er marknad och använda sig av samma namn eller logo. 

Design

Det går att skydda själva designen av en produkt, precis som man kan skydda funktionen med hjälp av patent. Det här bör man överväga om man tror att en del av framgången för produkten ligger i själva designen. 

Upphovsrätt

För den som sysslar med konstnärligt skapande, såsom författare, musiker och konstnärer, bör man definitivt se till att upphovsrättsskydda sitt material. 

Många fördelar med att skydda sina tillgångar

Det finns många olika fördelar med att skydda sina tillgångar. Som grundare av ett bolag är det en trygghet att veta att det som du uppfunnit och tagit fram, finns som en tillgång i bolaget som du äger. Du skyddar helt enkelt dina egna investeringar. 

Dessutom gör ni det svårare för konkurrenter som vill glida in på en räkmacka och ta del av er marknad. Så enkelt ska det inte vara!

Som startup letar man ofta finansiärer och investerare som vill gå in med nytt kapital i bolaget. Med pengar i bolaget blir det enklare att växa snabbt. Det här är ofta en av grundideerna med startups. Ta fram en produkt, ta in investerare och attackera marknaden. När ni har bra skydd för era tillgångar, blir det betydligt mer attraktivt för en investerare att titta närmare på ert bolag. Utan skydd blir det svårt att göra en värdering och caset kommer förmodligen att kallna. 

Om ni patenterar er teknologi så blir det mycket enkel att sälja. Om ni exempelvis har flera uppfinningar inom ert bolag, kommer kanske 2 av dessa ta fart efter 4 år. Då vill man eventuellt knoppa av sådana verksamheter som inte ligger i linje med det andra. Har man då patent på dessa, blir dom lättare att sälja än om man inte har patent. 

Om intrång görs i era skyddade tillgångar, ligger faktiskt inte ens bevisbördan på er. Nej, det är den som begår intrånget som tvingas bevisa att intrång inte har skett. Det här gör det mycket fördelaktigt för er rent juridiskt. 

Inför en IP-strategi

Ta fram en tydlig IP-strategi för hur ni vill hantera frågor som rör immateriella tillgångar. Förutom produkter, uppfinningar och teknologier som finns i ert bolag, kommer ni på sikt också att ha stora kunddatabaser fulla med värdefulla avtal. Dessa är också viktiga att skydda. 

Ett exempel på hur man skyddar dessa tillgångar är att skriva in klausuler om detta i anställningsavtalen, samt förbjuda anställda att ge ut sådana uppgifter. Detta kan gälla även efter att anställningen upphört. Sekretess och lojalitet är några exempel på stycken som kan inkluderas i anställningsavtalet.

Vi på Rättsakuten har ett kanonerbjudande för alla startups där vi hjälper till med alla de viktigaste avtalen som ni bör ha på plats direkt från start. Vi hjälper er med er IP-strategi och ser till så att ni får bra avtal på plats. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Ta hjälp av Rättsakuten

Rättsakuten hjälper startups med alla de avtal som behöver finnas på plats för att verksamheten ska kunna komma igång på allvar. Vi har tagit fram ett erbjudande som riktar sig specifikt mot startups, där vi, istället för att fakturera för våra tjänster, tar 3% av aktierna i bolaget. Intentionen är alltid att göra en exit där ni på sikt köper tillbaka aktierna. 

Vi har en rad olika avtalsmallar som du som kund kan nyttja. Vi kan också hjälpa er med att skräddarsy avtal åt er. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er!

Läs mer

  • Läs vår guide …
Jurist Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!