Hästjurist är en jurist med inriktning på hästjuridik. Hästjuridik är inte ett enskilt rättsområde utan tvister kring häst eller närliggande frågor som till exempel uppstallning, utbildning och liknande och involverar ofta olika rättsområden såsom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt. Rättsakutens hästjurist har mångårig erfarenhet av hästsporten och är väl förtrogen med de tvister som kan uppstå.

Upprätta avtal

Att köpa häst är för de flesta en stor en affär så väl ekonomiskt som emotionellt. Att upprätta ett avtal i samband med köpet är en trygghet för både säljare och köpare.

Hästar är värdefulla tillgångar och köp av häst kan leda till tvister av olika anledningar. En hästjurist kan hjälpa till med att skriva avtal som tar hänsyn till och belyser de specifika aspekter som en hästaffär innebär. Det handlar inte bara om själva köpeavtalet utan vi kan även bistå med stöd inför själva köpet avseende undersökningsplikt och liknande.

En hästjurist kan även bistå näringsidkare att upprätta köpeavtal.

Att upprätta avtal vid köp av häst är en trygghet för både säljare och köpare

Att upprätta avtal vid köp av häst är en trygghet för både säljare och köpare

Hästen uppfyller inte det som utlovats

Många gånger har en potentiell köpare sett en film och sedan åkt till för att provrida hästen. Om tycke efter provridningen uppstår blir det ofta affär och hästen levereras till köparen en tid senare.

Många köpare är inte medvetna om att de har en långtgående undersökningsplikt och att det är viktigt att de är tydliga mot säljaren vad det är de söker för häst, ställer rätt frågor för att ta reda på så mycket som möjligt om hästen de är intresserade av att köpa.

Det är viktigt att komma ihåg att det är levande djur och att dessa reagerar olika på att flytta till en ny ägare. Att hästen ändrar beteende när den flyttar är inte ovanligt och de brukar normalt komma till ro och bli sig själva ganska snart efter flytten. Skulle det vara så att det avvikande beteende ej minskar eller kanske eskalerar kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till. Hästen kan uppvisa skada/rörelsestörning i nära tid från det att den flyttat.

Om du hamnar i en situation där hästen inte beter sig på ett avvikande sätt/inte presterar som säljaren utlovat eller uppvisar skador som kan misstänkas funnits sedan tidigare kan vår hästjurist se över ärendet och bedöma möjligheterna att begära att köpet ska gå tillbaka.

Kontakta oss idag för konsultation

Fodervärd/Utbildning av häst

I vissa fall kan en hästägare behöva lämna iväg sin häst till en fodervärd eller för vidareutbildning. Vår hästjurist kan bistå med att upprätta avtal när detta kan bli aktuellt. I vissa fall kan hästen fara illa när den lämnats iväg, inte blivit omhändertagen i enlighet med instruktioner och rådande praxis. Vidare kan även resultatet av utbildningen inte motsvara det som avtalats eller så kan annan tvist mellan hästägare och fodervärd/utbildare uppstå.

Oavsett tvistens art har Rättsakuten jurister som kan bistå.

Uppstallning av häst

En kategori av avtal och tvister som kan räknas till hästjuridik, är avtal och tvister om vad som ingår/förväntas av respektive part när en häst står uppstallad hos någon annan än ägaren.

Våra jurister har lång erfarenhet av hyresavtal och hästvärlden och kan bistå att lösa en uppkommen tvist. Det kan handla om avflyttning, obetalda hyror, olämplig hästhållning med mera. Rättsakuten är en juristfirma i Stockholm som tar uppdrag i hela Sverige. Tveka inte att kontakta oss redan idag.