Obligationsrätt

Obligationsrätt är en juridisk term som åsyftar det område inom civilrätten som avser det rättsliga förhållandet mellan två eller flera avtalsparter. Mer bestämt så avser det regler kring förpliktelser (obligationer) mellan dessa parter.

Avtalsfrihet och inskränkningar inom obligationsrätt

Huvudregeln är att parterna har avtalsfrihet. Denna huvudregel är dock i ett rättssamhälle förenad med ett flertal undantag.

Såsom t.ex. lagstiftning till skydd för konsumenter, som allmänt ses såsom de svagare avtalsparterna i ett avtalsförhållande med näringsidkare, vilket lagstiftare här i Sverige har försökt lösa genom t.ex. konsumentköplagen.

Ytterligare inskränkningar inom avtalsfriheten finns när det gäller avtal med underåriga. Likaledes så råder också endast partiell avtalsfrihet på arbetsrättens område.

Obligationsrätt i praktiken

Inom obligationsrätten så undersöker man frågor kring:

  • Hur förpliktelser mellan två personer uppstår
  • Vad de har för innehåll
  • Hur de ändras som juridiska parter
  • När de upphör som juridiska parter
  • Obligationsrätt kännetecknas av att den rör två specifika parter. Den har alltså inte någon direkt verkan mot tredje man. Därigenom så står obligationsrätten i kontrast till sakrätten (det rättsområde som behandlar de avtalande parternas förhållande till tredje man).

De obligationsrättsliga reglerna förekommer t.ex. frekvent inom fastighetsrätten. Inte minst då i fråga om parternas relation vid överlåtelse och upplåtelse av fast egendom.

Obligationsrätt och obligationsrättsliga frågor med Rättsakuten

Obligationsrättsliga frågor med oss på Rättsakuten ger dig den juridiska hjälp som du behöver i obligationsrättsliga ärenden.

När du vill veta vad som verkligen gäller inom det rättsliga förhållandet mellan två eller flera avtalsparter, så gäller det att gå igenom de rättigheter och skyldigheter som vardera part har inom avtalet.

Behöver du hjälp att förstå och tolka avtal mellan två eller flera avtalsparter?

Kontakta gärna oss på Rättsakuten – vi har lång och gedigen erfarenhet inom obligationsrätt.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.