Konsumenträtt

Konsumenträtten är till för att skydda konsumenten. Behöver du hjälp i en konsumenttvist, så tveka inte att kontakta Rättsakutens jurister.

Vad är konsumenträtt?

Konsumenträtt är det rättsområde som omfattar regler som är till för att skydda konsumenter. Konsumenträtten kan ses som en särskild del av avtalsrätten och innefattar alla avtal mellan en konsument och en näringsidkare. Det gäller inte avtal mellan två konsumenter, utan bara mellan en konsument och en näringsidkare. Anledningen till att detta regleras särskilt är att konsumenten anses vara en svagare part och i regel mindre juridiskt kunnig än ett företag.

Tvingande regler

Det som kännetecknar konsumenträtten är att reglerna är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att reglerna inte går att avtala bort på ett sätt som innebär en försämring för konsumenten. Däremot går det att avtala om villkor som är mer förmånliga för konsumenten.

Viktiga lagar inom konsumenträtten

Det finns fyra centrala lagar inom konsumenträtten. Dessa är:

  • Konsumentköplagen
  • Konsumenttjänstlagen
  • Konsumentkreditlagen
  • Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Konsumentköplagen gäller när en konsument köper en vara och konsumenttjänstlagen gäller när en konsument köper en tjänst. Konsumentkreditlagen gäller när en konsument handlar på kredit och distansavtalslagen gäller vid köp undanför affärslokaler, till exempel vid telefonförsäljning eller handel på nätet.

Reklamation inom skälig tid

Konsumenträtten innehåller många bestämmelser som är mycket förmånliga för konsumenten, men konsumenten har också skyldigheter. En av de viktigaste är att en konsument måste reklamera ett fel inom skälig tid. Det innebär att en konsument måste berätta för näringsidkaren att det är fel på en vara eller en tjänst för att konsumenten ska kunna få rätt. Normalt gäller att reklamation ska ske inom två månader från det att konsumenten upptäckte felet.

ARN eller tingsrätten

När en konsument råkar ut för något, till exempel att det är fel på en vara, finns det olika vägar för att få rätt.

Det första konsumenten ska göra är att vända sig till näringsidkaren.

Om näringsidkaren inte vill hjälpa till kan konsumenten vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till tingsrätten för att få rätt. Fördelen med Allmänna reklamationsnämnden är att det är kostnadsfritt, men nackdelen är att näringsidkare inte är tvungna att följa nämndens beslut. Fördelen med tingsrätten är att näringsidkaren är tvingad att följa tingsrättens dom.

Om tvisten rör ganska stora belopp, runt 25 000 kronor eller mer, bör konsumenten kontakta en jurist. I dessa fall finns det goda möjligheter att få ersättning för ombudskostnader via hemförsäkringen.

Om tvisten rör ett lite mindre belopp kan det vara lönt att kontakta en jurist och betala för en timmes juridisk rådgivning. Om konsumenten vänder sig till tingsrätten kan näringsidkaren nämligen bli tvungen att ersätta detta.

Om det är fråga om riktigt små belopp är det ofta inte lönt att kontakta en jurist, utan då är det bättre att vända sig till kommunens konsumentvägledare.

Kontakta oss idag för konsultation