Köprätt

Köprätt är det rättsområde som handlar om de juridiska frågor som är aktuella vid ett köp, det vill säga ett avtal där en naturaförpliktelse, ofta äganderätten till egendom, ställs mot en penningförpliktelse.

Olika delar inom köprätt / köprätten

Bli en ninja i köprätt – gå med i Rättsakutens mejllista om köprätt! Snart kommer inbjudan till kurser i köprätt och vi kommer gå igenom spännande rättsfall. Missa inte denna unika chans att bli bäst i köprätt! Perfekt för dig som är företagare eller medveten konsument. Anmäl dig gratis till höger på sidan.

Ett köp kan avse en mängd olika naturaförpliktelser och ett sätt att dela in köprätten är utifrån vilken naturaförpliktelse som är aktuell.

En första indelning sker mellan köp av egendom och köp av tjänster.

Köp av egendom i sin tur delas upp i köp av lös egendom och köp av fast egendom. Köp av fast egendom omfattas av fastighetsrätten.

Ett annat sätt att dela in köprätten är utifrån vilka parter som ingår köpeavtalet. Om den ena parten är konsument och den andra parten är näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig. Om parternas affärsställen är belägna i olika stater är lagen om internationella köp tillämplig.

Viktiga lagar inom köprätt / köprätten

  • Köplagen
  • Konsumentköplagen
  • Lagen om internationella köp
  • Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m fl
  • Konsumentkreditlagen
  • Konsumenttjänstlagen

Behöver du hjälp av kunnig jurist med frågor som rör köprätt / köprätten?

Våra jurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom köprätt, både när det gäller att utforma och upprätta köpeavtal och när det gäller att driva köprättsliga tvister i domstol. Behöver du hjälp med frågor som rör köprätten?

Du kan kontakta oss, så tar våra köprättsjurister hand om ditt ärende inom köprätt.

Fyll i din e-post för att få vårt nyhetsbrev om köprätt

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.