Som startup har man många bollar i luften och mycket att tänka på. Själva varumärket är kanske inte det som står i centrum, utan man har som regel ett namn på sin produkt eller tjänst och sedan fokuserar man mer på att sälja, nå ut med sitt budskap och att utveckla sitt erbjudande.

Startup

En varumärkesregistrering är viktig främst av två anledningar. Dels ser ni till att skydda ert varumärke från intrång från andra. Ingen annan kommer kunna konkurrera på er marknad och använda samma eller ett snarlikt varumärkesnamn. Dessutom ser ni till att ni har grönt ljus för ert eget varumärke i samband med registreringen. Ni slipper onödiga överraskningar, där det visar sig att någon annan redan använder sig av ert tänkta varumärkesnamn.

Rättsakuten har ett erbjudande riktat just mot er som startups. Varumärkesregistrering är en av alla de saker vi hjälper till med. Självklart ser vi till att det görs på rätt sätt, så att ni kan känna er trygga och försäkrade inför framtiden. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Varumärkesregistrering ökar värderingen

Som startup har börjar man ofta i liten skala, för att förhoppningsvis se snabb tillväxt och stor framgång för företaget. Ett naturligt steg i en sådan process är att ta in externa investerare som går in med mer kapital. Det här gör att företaget kan växa ännu snabbare, än om man skulle vara beroende av att endast återinvestera den egna vinsten.

När man arbetar tillsammans med investerare, vill man så klart ha en så hög värdering av bolaget som möjligt. Företagets varumärke ingår i värderingen, men för att kunna värdera ett varumärke är en av grundförutsättningarna att varumärket är varumärkesskyddat.

Från investerarens perspektiv är det också betydligt säkrare att investera om man vet att det finns ett varumärkesskydd. Oavsett vart ni befinner er i ert bolags utveckling, är en varumärkesregistrering ingenting att vänta på.

Genomför en varumärkesregistrering innan ni investerar i marknadsföring

Det här är ett tips som vi ger till alla startups. Tyvärr har många fått lära sig detta den hårda vägen. Istället för att göra om samma misstag som andra redan gjort, se till att registrera ert varumärke innan ni handlar trycksaker och annat material med er logotyp på. Materialet riskerar annars att bli helt oanvändbart och ni betalar onödiga pengar för någonting ni inte kan använda.

Så fort varumärkesregistreringen är klar är det fritt fram att beställa visitkort, pennor, papper, giveaways, etc med er logo och er varumärke på.

Ta höjd och registrera ert varumärke inom EU

Nöj er inte med att registrera ert varumärke inom Sverige. Även om ni kanske fokuserar till 100% på den svenska marknaden just nu, vet man aldrig vad som händer med ett företag efter 5-6 år. Kanske är ni på en plats ni aldrig ens hade kunnat drömma om. Kanske är företaget en av de stora spelarna på den internationella marknaden.

Varumärkesregistrering kan göras inom EU för att säkra upp skyddet ytterligare. Det här är extra viktigt om ni har ett internationellt namn, som riskerar att redan finnas eller bli taget av något annat bolag i Europa.

Inom EU heter varumärkesskyddet EUTM, vilket står för European Union Trademark och det är EUIPO som är handläggare för dessa ärenden. När ni ansöker om varumärkesregistrering inom EU så görs det en kontroll för att ge varumärket grönt ljus. Man kollar helt enkelt om någon annan redan har registrerat varumärket. Det görs dock inte någon löpande bevakning av varumärken, varför det kan vara en god ide att använda sig av varumärkesbevakning.

Fler fördelar med EU-registrering

Det finns faktiskt ännu fler fördelar med att registrera sitt varumärke inom EU. EU har nämligen någonting som heter Nice-systemet. Detta är ett så kallat klassificeringssystem med 45 olika varumärkesklasser. Det innebär att bara för att ett namn är taget, så är det inte helt kört. Så länge ert bolag och det andra bolaget inte är verksamma inom samma bransch, är det fritt fram att välja det namn man vill ha.

Man bör dock vara uppmärksam på att om man väljer ett varumärkesnamn som redan finns, kan man få problem med sökningar på Google samt med domännamn som redan är tagna. Ett unikt varumärkesnamn är oftast att föredra.

När ett företag är nystartat har man den fina möjligheten att byta varumärkesnamn utan att det får några negativa följder för företaget. Senare, när varumärket är etablerat, kan det bli betydligt svårare. Att ändra varumärkesnamn för ett etablerat varumärke kan många gånger resultera i att man behöver över ett år för att det nya namnet ska sätta sig och för att alla länkar på Google ska peka rätt.

Vad kostar det?

Rent tekniskt är det faktiskt mycket enkelt att registrera sitt varumärke i Sverige. Det är Patent- och registreringsverket som handlägger alla ärenden. Det kostar 2000 kr i avgift och sedan betalar man 1000 för varje klass man vill lägga till.

Ett varumärkesskydd gäller i 10 år och kan sedan förnyas på 10 år i taget. Det här är alltså någonting man lägger tid på i början, som startup, för att sedan inte behöva tänka mycket på framöver.

Summering

Som startup bör ni lägga tid och pengar på att registrera ert varumärke. Börja med Patent- och registreringsverket och överväg även om ni ska registrera er hos European Union Trademark för att få samma skydd över hela EU.

Det här är en liten investering som kan bli avgörande i framtiden allt eftersom ert företag växer. Investerare som vill kunna värdera ert bolag vill definitivt kunna väga in varumärket i värderingen. För att detta ska kunna göras måste varumärket vara skyddat.

Rättsakutens erbjudande för startups innehåller varumärkesregistrering och mycket annat. Vi har tagit fram en lösning som riktar sig till just nystartade bolag, med relativt små resurser, men stort behov av att få juridisk hjälp genom resan som företaget företar.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om vår unika betalningsmodell, där vi istället för att fakturera, erhåller 3% av bolagets aktier, med målsättningen att i framtiden göra en exit. Det här gör underverk för ert kassaflöde, samtidigt som ni ser till att få all den juridiska vägledning som startups behöver.

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!