Har du blivit uppsagd?

Rättsakuten har uppmärksammat att både arbetsgivare och anställda ofta undrar över uppsägning, avsked och avslut av anställning. Vad säger lagen och vad bör du tänka på?  Uppsägning enligt 7 § LAS Vid uppsägning krävs sakliga skäl som grund Antingen Arbetsbrist eller Personliga skäl [...]

Det här bör du tänka på inför anställningens upphörande

När en medarbetare avslutar sin anställning så kan det kännas som mycket på en gång, för att inte bli för överväldigad så har vi på Rättsakuten skapat en enkel struktur som du kan följa. Rättsakutens arbetsrättsjurist Kim Stjernberg har tagit fram vad du [...]

Det här bör du tänka på inför uppsägning

Mallen utgörs av en speciell struktur som ofta måste anpassas beroende på omständigheterna. Vid exempelvis uppsägningar av medarbetare angående ”personliga skäl” kan vissa steg behöva tilläggas. Kontakta Kim, vår arbetsrättsjurist innan du går tillväga. Rättsakutens arbetsrättsjurist Kim Stjernberg har tagit fram vad du [...]

När kan man bli uppsagd från sin bostadsrätt?

Om en bostadsrättshavare inte sköter sig så kan han eller hon precis som en hyresgäst blir uppsagd. Bostadsrättslagen reglerar när en bostadsrättshavare misskött sig så att nyttjanderätten till lägenheten är förverkad och han eller hon är tvungen att flytta. Förverkande och uppsägning Om en bostadsrättshavare missköter [...]

Orimligt med alltför strikta formkrav vid uppsägning av tomträtt

Upplåtelseformen tomträtt Tomträtt är en lite udda fågel inom fastighetsrätten. Tomträtt är en nyttjanderätt till en fastighet i allmän ägo för bebyggelse. Tomträtt upplåts på obestämd tid mot en årlig avgäld i pengar. Upplåtelseformen tomträtt tillkom i början på 1900-talet och syftet var tvådelat. Ett syfte var att underlätta bebyggelse genom att minska kostnaderna för [...]

Till toppen