Du som driver en startup har med all sannolikhet ett brinnande engagemang för bolaget och för den resa som företaget nu ger sig ut på. Motivationen är det sällan några problem med utan den största utmaningen är hur man ska få dygnets timmar att räcka till. Men hur överför man sin motivation på personalen? Ett mycket vanligt och effektivt sätt att motivera sin personal på är att använda sig av så kallade incitamentsprogram.

Personal

Ett incitamentsprogram ger personalen möjlighet att känna samma entusiasm och engagemang som du. Vanligtvis handlar det om optionsprogram, där anställda får tillgång till aktier genom att prestera på jobbet, osv. I den här artikeln ska vi titta närmare på de två mest vanliga alternativen för incitamentsprogram, nämligen personaloptioner och teckningsoptioner.

Få fart på personalen

Det finns många olika sätt att motivera sin personal på. För större företag som redan etablerat sig, är det vanligt att säljare exempelvis har en bonus eller en provision. Det innebär att ju bättre säljaren presterar, desto mer tjänar han. 

Som startup har man inte samma möjlighet att erbjuda bonusar och provisioner. Man behöver hålla så mycket kapital som möjligt i bolaget för att kunna investera och växa snabbt. Därför är just incitamentsprogram så populära bland startups. 

För den anställde kan det bli en mycket bra affär om det vill sig väl. Det finns riktiga solskenshistorier där anställda fått en helt makalös hävstång på sina optioner. Vi ska förklara mer senare hur det fungerar. 

Gör personalen delaktig i tillväxtresan

Det fina med just optioner är att de speglar den företagets utveckling på ett mycket bra sätt. Om vi jämför med provisioner och bonusar, så baseras dom oftast enbart på vad en enskild säljare säljer för. Men optionerna tar hänsyn till hela verksamheten, med kostnader, intäkter, omsättning och – framför allt – vinster. 

Optionsprogram gör medarbetare engagerade i företagets utveckling. Man vet att om man gör ett bra jobb och tillsammans får företaget att växa, då kommer man själv tjäna bra med pengar. Det här gör att det blir enklare för dig som innehavare av en startup att rikta fokus åt rätt håll och samtidigt få med din personal på resan. 

Gör klart för personalen hur incitamentsprogrammet fungerar

Optionsprogram kan vara aningen komplexa för den som inte är införstådd i vad optioner är och hur dom fungerar. Ett vanligt misstag många arbetsgivare gör under rekryteringsprocessen, är att inte grundligt och noggrant förklara för kandidaten hur incitamentsprogrammet fungerar. 

Gör en tydlig presentation som du kan använda dig av vid intervjuer. Börja med att grundligt förklara hur optioner fungerar. Sedan går du in mer på hur just ert optionsprogram ser ut och vilken löptid optionerna har, osv. Koppla samman optionsprogrammet med företagets strategi och långsiktiga mål. På så sätt blir det klart för kandidaten hur mycket pengar som man kan tjäna om företaget når den målsättning man satt upp.

Från den anställdes perspektiv blir det här en grym morot att arbeta med och någonting som kommer ge extra energi i arbetet. Varför skulle den anställda göra arbetsuppgifter som endast fördriver tid? Nej, nu hade personen riktat allt sitt fokus på att göra sådant som är värdeskapande för företaget. Win – win helt enkelt!

Optioner skapar hävstång

Anledningen till att just optionsprogram blir så attraktiva för personalen är den så kallade hävstångseffekten. Den uppkommer i och med att man inledningsvis får aktier för en ganska modest summa. Det handlar ofta inte om några stora pengar om man ser det till den aktuella aktiekursen på bolaget. Men i och med att det är startup vi pratar om, finns det en oerhörd potential att dubbla värdet på bolaget flera gånger om under de kommande åren. 

Detta innebär att optionerna kan bli extremt mycket mer värda på några års sikt, jämfört med vad dom är värda idag. Självklart kan optioner, precis som vilken annan investering som helst, även sjunka i värde. Men i så fall förlorar inte den anställde några pengar, då man inte måste lösa in optionerna och därmed köpa de aktier man har rätt till. 

Det här behöver du tänka på

Det är viktigt att genomföra incitamentsprogrammet grundligt. Först behöver det göras en värdering av bolaget för att få fram värdet just nu. Sedan ska avtal tas fram. Här måste du ta hjälp av en jurist som kan hjälpa dig med hur ett sådant avtal ska se ut. 

Vi på Rättsakuten är vana att hantera sådana här avtal och vi lyssnar in era tankar och idéer. Sedan hjälper vi er att ta fram ett avtal.

Två typer av optionsprogram

Som vi var inne på tidigare finns det två typer optionsprogram. Personaloptioner fungerar som en förmån och du som företag behöver betala sociala avgifter. Personaloptionen är knuten till anställningen och kan därmed inte ses som ett värdepapper. Teckningsoptioner däremot är värdepapper och eventuella vinster kommer därför att behöva beskattas som vinst av kapital av den anställde. 

Det finns olika sätt att genomföra ett incitamentsprogram. Ett alternativ är att personalen får ett bestämt antal optioner löpande under anställningen. Då det alltså inte knutet till någon prestation eller dylikt. Den här varianten används ofta om man inte erbjuder personalen konkurrenskraftiga löner, som ett sätt att öka värdet för den anställda att jobba kvar inom bolaget. 

Man kan också koppla optionsprogrammet till olika nyckeltal och värdemätare. Kanske vill man att säljare ska få optioner baserat på hur många nya kunder dom tar in, etc. Man kan också koppla optionsprogrammet till företagets egna nyckeltal. 

Summering

Incitamentsprogram är ett bra sätt för startups att motivera sina anställda och samtidigt behålla kapital i bolaget. Genom att ge personalen en del av kakan av den framtida vinsten, skapar man ett naturligt incitament för personalen att jobba hårt för att företaget ska växa.

Undvik att hafsa ihop ett incitamentsprogram med kort varsel. Är ni i en rekryteringsprocess, går det bra att förklara att ett optionsprogram håller på att tas fram. Det behöver inte vara 100% färdigt. Men kom ihåg att vara noga med att förklara för kandidaten hur optionsprogrammet är utformat, så att man tydligt ser värdet med incitamentsprogrammet. 

Jurist Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!