Allmänna villkor är de juridiska villkor som alla företag som säljer varor eller tjänster bör ha upprättat, de gäller som en del av kundavtalet förutsatt att kunden har godkänt dem. Rättsakuten har nu tagit fram en mall som underlättar för dig när du ska skriva dina egna allmänna villkor. 

Mall: Så skriver du dina allmänna villkor

Allmänna villkor ska vara ett unikt dokument och får inte plagieras. Det kan vara straffbart, men framförallt blir innehållet inte anpassat efter er verksamhet och det kan få svåra konsekvenser.

Beroende på vilken bransch du verkar i så behöver de allmänna villkoren se olika ut. Det skiljer sig så klart mycket mellan ett företag som säljer bilar och ett företag som erbjuder resor till Magaluf. Alla klausuler ni har på hemsidan, se till att inkludera dessa i era allmänna villkor. Kanske finns det också paragrafer som ni idag har i ert kundavtal, som lika gärna kan gälla alla era affärer och således få plats i de allmänna villkoren?

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister om allmänna villkor nu!