Allmänna villkor 

Allmänna villkor är de juridiska villkor som alla företag som säljer varor eller tjänster bör ha upprättat, de gäller som en del av kundavtalet förutsatt att kunden har godkänt dem. Har man inga allmänna villkor, är det köplagen och konsumentköp- elle konsumenttjänstlagen lagen som reglerar affärerna. Vid internationell försäljning till företag kan det vara CISG – den internationella köplagen som gäller.  Särskilda regler gäller vid köp till andra EU-stater. Köplagen är en dispositiv lag och det är alltid bra att sätta sina egna villkor, anpassade efter sin egen bransch och sin egen verklighet. Framförallt ser det mer professionellt och seriöst ut.

På Rättsakuten erbjuder vi gratis mallar så att du kan skapa dina egna allmänna villkor!

Allmänna villkor ska vara ett unikt dokument och får inte plagieras. Det kan vara straffbart, men framförallt blir innehållet inte anpassat efter er verksamhet och det kan få svåra konsekvenser.

Beroende på vilken bransch du verkar i så behöver de allmänna villkoren se olika ut. Det skiljer sig så klart mycket mellan ett företag som säljer bilar och ett företag som erbjuder resor till Magaluf. Alla klausuler ni har på hemsidan, se till att inkludera dessa i era allmänna villkor. Kanske finns det också paragrafer som ni idag har i ert kundavtal, som lika gärna kan gälla alla era affärer och således få plats i de allmänna villkoren?

Se till att få med alla era bestämmelser i de allmänna villkoren.

Genom att placera så mycket av era bestämmelser i de allmänna villkoren, kan ni hålla kundavtalet rent och minimera texten i detta. I kundavtalet vill kunden läsa om sådant som är specifikt för just den här affären, såsom pris, leveranstid och fraktkostnader. Kundavtalet kan många gånger användas som offert och då vill man ju att kunden ska skriva på så snabbt och enkelt som möjligt, utan krusiduller.

Det här ingår i allmänna villkor

När du säljer en vara eller en tjänst så signerar i regel kunden ett avtal. Detta avtal brukar benämnas kundavtal eller köpeavtal. I detta avtal bör allmänna villkor också ingå. Om du säljer varor eller tjänster online, har du en bra möjlighet att låta kunden godkänna såväl kundavtal som allmänna villkor genom att bocka i en liten ruta i samband med att man lägger beställningen.

I de allmänna villkoren har du möjlighet att inkludera och reglera saker som rör abonnemang och löptider, vad som ska gälla vid reklamationer och ångerrätt. Ska kunden lämna tillbaka någon hårdvara om avtalet hävs? Här kan man ta upp allt typer av frågor som kan komma upp i ett samarbete.

Allmänna villkor kan löpande uppdateras. Det kan ju till exempel vara så att det uppstår en tvist mellan er och en kund, där ni ser en chans att kunna undvika liknande tvister i framtiden, genom att lägga till ett stycke i era allmänna villkor.

Behöver allmänna villkor signeras?

Ett avtal bör i möjligaste mån signeras. Om ett köp genomförs online så går det precis lika bra att ha en kryssruta där kunden går vidare med köpet genom att godkänna de allmänna villkoren. Det finns dock fall inom juridiken där allmänna villkor anses vara godkända av kunden bara genom att dessa mailats till kunden, varpå kunden handlat konkludent. Det vill säga, kunden har mottagit handlingarna och därefter fortsatt agera och driva affären framåt utan invändningar.

Men, för att vara på den säkra sidan bör man se till att allmänna villkor antingen signeras eller godkänns online.

Idag finns det en uppsjö olika alternativ för den som vill ha digital signering. Dokument kan skickas via e-post och signeras digitalt med hjälp av Bank-ID, utan att man behöver skriva ut papper och skanna. Det här sparar dessutom på miljön och är ett mycket bättre och grönare alternativ.

Hitta en bra balans mellan juridisk facktext och läsbarhet

När man skriver allmänna villkor är det viktigt att hitta en bra balans mellan juridiskt text, som många gånger kan vara svår att läsa för gemene man, och innehåll. Det är viktigt att få med alla stycken som är relevanta för verksamheten, men gör man det för invecklat, finns risken att kunderna blir avskräckta av texten och då minskar konverteringen.

När du använder mallarna från Rättsakuten så får du inte mer text än nödvändigt. Det finns ingenting positivt med att ha med stycken som inte är relevanta för verksamheten. Det skapar bara konfusion hos kunden.

Ersätt köplagen med dina egna villkor

Köplagen är den lag som gäller om inga andra avtal finns på plats. Köplagen är en så kallad dispositiv lag. Det innebär att lagen gäller så länge inga andra avtal finns. Om du implementerar egna allmänna villkor, så gäller alltså dessa framför köplagen. Man kan säga att allmänna villkor ersätter köplagen.

Ta den här chansen att låta affärer i er verksamhet genomföras enligt era egna dikterade villkor, istället för allmänna regleringar, som många g��nger missar sådant som är avgörande för just er bransch.

Företag som har egna allmänna villkor uppfattas också som mer seriösa. På nätet finns det fullt med tveksamma företag och konsumenter blir allt bättre på att kritiskt granska dessa. Allmänna villkor är en sådan handling som ofta indikerar om företaget är seriöst eller inte. Se till att ha era egna allmänna villkor, framtagna av er, med hjälp av mallar från Rättsakuten!

Vad gäller vid internationella affärer?

När ni handlar internationellt så gäller CISG, vilket är FN:s internationella köplag. Köplagen i Sverige har till viss del anpassats efter denna lag, för att göra regleringarna mer kompatibla med varandra.

Om en tvist uppstår blir det oftast så att dessa görs upp i det land där den som driver processen befinner sig. Om ni exempelvis säljer varor till USA, kan det alltså bli en amerikansk domstol som avgör fallet. Här är det alltså mycket viktigt att ha egna allmänna villkor på plats för att gardera sig mot onödiga överraskningar.

Vid köp mellan företag i olika EU-stater gäller särskilda regler för lag- och forumval – enligt de dispositiva Bryssel 1 och Rom 2 förordningarna om inget annat avtalas i de allmänna villkoren.

Dessa förodrningar har tagits fram gemensamt av EU för att underlätta i handel mellan medlemsländerna. Men precis som med köplagen är dessa förodrningar till sin form mycket generella, för att kunna passa in i alla olika branscher.

Återigen är det alltså att föredra att framställa sina egna allmänna villkor och på så sätt låta dessa stå över Bryssel 1- och Rom 2-förordningarna.

Här får du gratis mallar för allmänna villkor

På Rättsakuten vill vi göra det enkelt för dig som behöver egna avtal. Vi erbjuder inte bara en av sveriges största digitala bibliotek för juridisk information, vi erbjuder också färdiga mallar som du kan ta del av för att skapa dina egna allmänna villkor.

Med hjälp av våra mallar för du korrekta juridiska dokument som tagits fram och granskat av professionella jurister. Fyll i dina uppgifter nedan och ta del av våra mallar redan idag!

Ladda ner vår mall om allmänna villkor här

Mall: Allmänna villkor

För- och efternamn

Ladda ner vår mall!

För- och efternamn

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
070-7756334
08-55766324