Är du i en vårdnadstvist och tycker du att barnet inte får träffa båda föräldrarna? Då är det bra att känna till att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna är något som får stor betydelse i vårdnadstvister.

Läs mer om vårdnadstvist här:

Ensam vårdnad (rattsakuten.se)

Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

peter.dittmer@rattsakuten.se
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!