Skattejurist

Har du fått ett beslut från Skatteverket eller står du inför en förändring i ditt liv eller ditt företag? Behöver du komma i kontakt med en skattejurist?

Vad gör en skattejurist?

En skattejurist är en jurist som är specialist på skatterätt. Skatterätt är det rättsområde som reglerar den offentliga sektorns beskattning av privatpersoner, bolag och andra juridiska personer. Inom skatterätt regleras till exempel inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt, punktskatt och arbetsgivaravgifter.

fastighetsskatt skattejurist
Fastighetsskatt är en del av skatterätten.

Biträde i skattemål

Ett skattemål inleds med ett beslut av Skatteverket. Många funderar på att anlita en skattejurist första gången när de få ett skattebeslut som de vill överklaga eller ett förslag till ett beslut som de vill yttra sig över.

För att lyckas i en skattetvist krävs både goda kunskaper om de materiella skattereglerna och erfarenhet av förfarandereglerna. Det är en förvaltningsrättslig process mot Skatteverket, i förvaltningsrätten och i kammarrätten med särskilda bestämmelser i bland annat skatteförfarandelagen.

Vid överklagan av ett skattebeslut kan en skattejurist hjälpa dig.

Skatteplanering

En skattejurist arbetar också med att förebygga ogynnsamma skattebeslut. Detta sker genom skatteplanering. Ofta kopplar man in en skattejurist inför en förändring i sitt privatliv eller i sitt företag.

Det kan till exempel gälla:

  • Försäljning av fåmansföretag.
  • Generationsskiften.
  • Bosättning utomlands.
  • Beslut om skönsbeskattning.
  • Beslut om revision.

Skatterätten är komplicerad, med ständigt föränderliga regelverk. Det lönar sig att anlita en skicklig skattejurist, inte minst när det gäller ägande av tillgångar och verksamheter, pensioner och sparande.

En nyckelfråga är frågan om företagsöverlåtelser och arv mellan generationerna, där resultatet kan påverkas av skattereglering.

Vi erbjuder högkvalitativ skatterådgivning till privatpersoner, företag, stiftelser och andra organisationer.

Vi har bred kompetens inom både svensk och internationell skatterätt. Vi bistår i skatt kontroverser, skatterevisioner och andra frågor och har expertis i momsfrågor.

Våra skattejurister har stor erfarenhet av att ge klientcentrerad rådgivning. De har även erfarenhet från sin tid inom offentlig sektor på Skatteverket, förvaltningsrätterna, Finansdepartementet samt inom bank- och finanssektorn.

Kontakta Rättsakuten om du behöver hjälp med skatt.

Relaterade artiklar