Sju saker du bör veta om ditt anställningsavtal

Rättsakuten har den senaste tiden uppmärksammat att arbetssökande i flera branscher erbjuds anställningsavtal med oskäliga villkor. Därför har nu Rättsakuten tagit fram sju punkter du bör veta om ditt anställningsavtal.

Anställningsavtal

Anställningsavtal

Vid en ny anställning är det många som skriver på ett anställningsavtal utan att läsa vilka villkor som ingår i avtalet. Rättsakutens arbetsrättsjurister har därför tagit fram sju punkter som du bör tänka på när du skriver under ett anställningsavtal.

Vid avtalssignering bör du var uppmärksam på vilket anställningsavtal du skriver under. Är det så att avtalet verkar tveksamt? Skriv inte på och kontakta våra arbetsrättsjurister. Vi hjälper dig!

Här nedan följer de sju punkter som du bör tänka på vid en avtalssignering:

Sju punkter du bör veta innan du skriver på ett anställningsavtal:

  1. Om lönen är lockande men övriga anställningsvillkor framstår som oklara och krångliga.
  2. Arbetsgivaren lockar med hög provision eller ger exempel med hög provision.
  3. Om arbetsgivaren vill att du ska skiva på snabbt.
  4. Uppsägningstiden är inte uppskriven i antal månader utan är beroende av hur länge den anställde faktiskt arbetar.
  5. Om den anställde måste betala i förväg bestämda skadeståndsbelopp (eller vite) om du säger upp dig utan att ha arbetat ett visst antal månader eller bryter mot bestämmelser i avtalet.
  6. Det finns regler som begränsar rätten att ta annat arbete efter avslutad anställning (konkurrensbegränsningsregler). Särskilt sådana som är kopplade till viten.
  7. Om tvister om anställningen ska avgöras i skiljedom, inte av allmän domstol.

Relaterade artiklar

Arbetsrätt för arbetsgivare
Anställning

Arbetsrätt för arbetsgivare

Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella arbetsrätten.En jurist