Nya LAS har nu trätt i kraft och ska börja tillämpas från och med oktober 2022. Vad innebär detta för er verksamhet? Enligt oss på Rättsakuten är det en väsentlig skillnad som alla arbetsgivare bör vara medvetna om och då inte bara HR-avdelningen utan även alla chefer med personalansvar. Därför är det viktigt att sätta sig in i den.

Uppsägning

Arbetsrätt - ladda ner mallarna här

Det är stora skillnader mot de äldre reglerna. Rättsakuten anordnar därför en konkret utbildning med en praktisk inriktning om hur de nya reglerna påverkar verksamheten i ditt företag eller din organisation.

Målgruppen är främst personer som arbetar inom HR, chefer med personalansvar, ledningsgrupp och fackligt aktiva på företag och organisationer.

KURSEN FOKUSERAR PÅ:

  • Annan bedömning vid uppsägning på grund av personliga skäl. Sakliga skäl i stället för saklig grund för uppsägning – vad innebär det?
  • Särskild visstidsanställning – så funkar den nya anställningsformen. Anställningsavtal bör ses över.
  • Inhyrd personal ska erbjudas tillsvidareanställning annars sanktion för det bolag som anlitar inhyrd personal.
  • Övergångsregler bland annat beräkning av anställningstid.