Folkrättspodden

Se podden här nedan

I Rättsakutens Folkrättspodd tar Fredrik Jörgensen med gäster upp aktuella juridiska problem, nyheter, rättsfall, intervjuer och serier.

Folkrätt innebär i bred bemärkelse – det rättssystem som reglerar staters och vissa internationella organisationers relationer (dvs. folkrättssubjekt) till varandra från traktat till krigets lagar, till diplomaters rättigheter osv. De huvudsakliga rättskällorna till folkrätten är (jus cogens – primär folkrätt som inte kan förhandlas bort), traktat, sedvanerätt, internationella rättsprinciper och sekundärrätt. Det är bara folkrättssubjekt som kan skapa folkrätt. Domare, utövare av doktrin osv. kan uttolka folkrätten, men inte skapa den.

Folkrättens viktigaste organisationer inkluderar FN, Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC). Några kända traktat är Wienkonventionen, Haagkonventionen, FN- stadgan. Med Fredrik Jörgensen och Katinka Svanberg.

Poddens syfte är att vara en populärvetenskapligt fönster mot folkrätten och dess tillämpning i konflikter – tidigare, nuvarande och framtida. Fokus ligger på folkrättens roll i väpnade konflikter.

I Rättsakutens Folkrättspodd tar Fredrik Jörgensen med gäster upp aktuella juridiska problem, nyheter, rättsfall, intervjuer och serier.

Andra poddar

Vad händer om det är fel på elen?

En besiktningsman undersöker sällan elen i en villa eller en bostadsrätt. Vem ansvarar egentligen för fel på elen som köparen upptäcker efter tillträdet?

Arvsrättspodden

I Rättsakutens Arvsrättspodd tar Fredrik Jörgensen och Kim Stjernberg upp aktuella juridiska problem, nyheter, rättsfall, intervjuer och serier.

En man pratar i telefon.

Bolagsrättspodden

Bolagsrättspodden är aktiebolagsägarens rådgivare för hur du kan få det bästa ur ditt aktiebolag.

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.